Anatomi ve Fizyoloji – Kan ve Dolaşım Fizyolojisi
E-kitap okumak için tıklayın

 
 
 
İçindekiler
 
* Dolaşım Sistemi
* Kan
* İç Ortam
* Homeostasis
* Kanın Miktarı
* Kanın Fonksiyonları
* Kanın Bünyesi
* Plasma
* Plasma Proteinleri
* Plasma Proteinlerinin Orjini
* Lipoproteinlerin Orjini
* İmmunite (Bağışıklık) Mekanizması
* Hemostasis
* Pıhtılaşma Mekanizması
* Antikoagülanlar
* Heparin
* Kumarin Deriveleri
* Vücutta Pıhtılaşmaya Engel Olan Mekanizma
* Plasma, Serum ve Pıhtı
* Hemostazdaki Bozukluklar
* Kan Hücreleri
* Akyuvarlar
* Lemfositler
* Monositler
* Retikulo Endotelyal Sistem
* Alyuvarlar
* Eritropoiyez
* Osmotik Fragilite
* Hemoglobin
* Hemoglobin Çeşitleri ve Anormal Hemoglobinler
* Hemoglobin Reaksiyonları
* Hemoglobin Sentezi
* Hemoglobin Katabolizması
* Bilirubin Metabolizması
* Kan Tipleri
* Kan Eritrositlerinde Bulunan Diğer Antijenler
* Rh Grubu
* Kan Grubu Tayini ve Karşılaştırma
* Transfüzyon Reaksiyonları
* Yeni Doğmuşların Hemolitik Hastalığı
* Plaketler
* Lemfa
* Sirkülasyon
* Kalp
* Büyük ve Küçük Dolaşım
* Kalp Valvülleri
* Kan Damarları
* Arter ve Arterioller
* Kapillerler
* Venalar
* Mayi Akımının Mekanizması
* Volüm Akımı
* Akım Hızı
* Akımın Tabiatı
* Kan Basıncı
* Kalp Aktivitesi
* Kan Basıncının Direkt Öçlülmesi
* İnsanda Kan Basıncı
* Atım Volümü ve Kalp Atımı
* Arterioller ve Periferik Rezistans
* Kapiller Kan Basıncı
* Venöz Kan Baıncı
* Kan Akımı
* Hız Kanunu
* Nabız
* Damarların Hacmi
* Dolaşım Zamanı
* Venöz Dolaşım ve Bu Dolaşıma Yardım Eden Faktörler
* Kalbin Yaptığı İş Gücü
* Atriumların Çalışması
* Küçük Dolaşım (Pulmoner Dolaşım)
* Kan Basıncı
* Basınç Değişiklikleri
* Kalbin Hareketleri ve Uyartı Sistemi
* İnsan ve Memelilerde Kalp Uyarım ve İletimi
* Kalp Fibrilasyonu
* Elektrokardiogram
* EKG Dalgalarının Anlamı
* Myokard Enfarktüsü
* Kalbin İşleyişi
* Kalp Siklusu (Kalp Devirleri)
* Kalbin Atışlarının Sayısı
* Hep veya Hiç Kanunu
* Kalpte Refrakter Period
* Kalp Kapakları
* Valvül Yetmezliği
* Valvül Darlığı
* Kalp Kateterizasyonu
* Kalp Şirüjisi
* Ekstrakorporeal Dolaşım ve Yapay Akciğer-Kalp Makinesi
* Kalp Sesleri
* Sistolik
* Diastolik
* Üçüncü Ses
* Üfürüm
* Pericardium
* Starling’in Kalp Yasası
* Kalp Rezervi
* Kalp Kompansasyonu
* Kalbin Beslenmesi
* Kalbin Enerji Gereksinmesi
* İnorganik Tuzların Kalbe Etkisi
* Kalbin Sinirsel Kontrolü
* Vagus Sinirleri
* Vagus’un Kalp Üzerine İnhibisyon Etkisi
* Kalp İnhibisyonu ve Kan Basıncı
* Kalbin İnhibitör Merkezi
* Refleks Kalp İnhibisyonu
* Yüksek Beyin Merkezlerinin Kalp Üzerine Etkisi
* Vagus’un Tonik Tesiri
* Kardioakseleratör Mekanizma
* Kalbin Şimik Kontrolü
* Diğer Şimik Maddelerin Kalp Üzerine Tesiri
 
 
 
Künye Bilgileri
 
Anatomi ve Fizyoloji – Kan ve Dolaşım Fizyolojisi
Eczacılık Fakültesi Öğrencileri İçin
M. Naci Ayral
Ankara Üniversitesi Yayınları
Türü: Eğitim, Anatomi ve Fizyoloji, E-kitap oku, E-kitap indir
Yayın Tarihi: 1978
109 Sayfa
 
 
 
Anatomi ve Fizyoloji – Kan ve Dolaşım Fizyolojisi
E-kitap okumak için tıklayın

İbn-i Sina Tıp Kitaplığı tarafından yayınlandı

ibn-i-sina-tip-kitapligi İbn-i Sina Batı'da Avicenna olarak bilinen ünlü bilgin. Tıp ve Felsefe alanında önemli eserler bırakmıştır. Kitabü'ş-Şifa (İyileşme Kitabı) ile El-Kanun fi't-Tıb (Tıbbın Kanunu) kitapları Üniversitelerde ders kitabı olarak okutulmuştur.