İçindekiler
 
* Kalp
* Atardamarlar
* Karadamarlar
* Lemfa Damarları
* Damarlar
* Üst Tarafın Aterleri
* Gövdenin Arterleri
* Karın Aortası
* Alt Tarafın Arterleri
* Baş ve Boynun Karadamarlar
* Üst Taraf ve Toraks Venaları
* Alt Taraf Karın ve Pelvis Venaları
* Vena Porta Sistemi
* Lemfetik Sistem ve Lemfa Damarları
* Baş Yğz ve Boynun Lemfa Bezi ve Damarları
* Alt Tarafın Lemfa Bez ve Damarları
* Göğüs’ün Lemfa Vez ve Damarları
* Dalak
* Thymus
 
 
 
Künye Bilgileri
 
Anatomi ve Fizyoloji- Fasikül 3
Eczacılık Fakültesi Öğrencileri İçin
Naci Ayral
Ankara Üniversitesi Yayınları
Türü: Eğitim, Anatomi ve Fizyoloji, E-kitap oku, E-kitap indir
Yayın Tarihi: 1968
152 Sayfa
 
 
 
Anatomi ve Fizyoloji – Fasikül 3
E-kitap okumak için tıklayın

İbn-i Sina Tıp Kitaplığı tarafından yayınlandı

ibn-i-sina-tip-kitapligi İbn-i Sina Batı'da Avicenna olarak bilinen ünlü bilgin. Tıp ve Felsefe alanında önemli eserler bırakmıştır. Kitabü'ş-Şifa (İyileşme Kitabı) ile El-Kanun fi't-Tıb (Tıbbın Kanunu) kitapları Üniversitelerde ders kitabı olarak okutulmuştur.