Önsöz
 
Anatomi ve Fizyoloji’nin II. Fasikülünde oynaklar, kaslar ve üriner sistem yer almıştır. Oynakların bütünü burada yazılmamış, yalnız oynaklar hakkında genel bilgi verildikten sonra, vücutta bulunan oynaklar söylenmiş, mühim olanları biraz daha etraflıca anlatılmıştır. Kasların geniş şekilde yazılmasından kaçınılmış, yalnız isimleri ile yapıştıkları yer, nereden sinir aldığı ve ne fonksiyon gördüğü bildirilmiştir. Üriner sistemin anatomisinden sonra fizyolojisinden de bahsedilmiştir. Fasiküllerin çıkışı bir sırayı takip etmemektedir. İmkan nispetinde bütün bahisler yazılacak ve hepsi bir arada bir bütün teşkil edecektir. Bir anatomist ve fizyolog olmamama rağmen yazdığım kitapların büyük bir boşluğu doldurduğuna inanmaktayım, yine görülen kusurların iyi niyetlerine verilmesini okuyuculardan rica ederim. Kitabın daktilo edilişinde, resimlerin yapılmasında büyük hizmeti dokunan sekreterim Suzan Bayhan’a, Kitabın iyi basılması için gayretlerini esirgemeyen Güzel İstanbul Matbaası İdaresi ve Personeline bilhassa teşekkür ederim.
 
 
 
Künye Bilgileri
 
Anatomi ve Fizyoloji – Fasikül 2
Eczacılık Fakültesi Öğrencileri İçin
Naci Ayral
Ankara Üniversitesi Yayınları
Türü: Eğitim, Anatomi ve Fizyoloji, E-kitap oku, E-kitap indir
Yayın Tarihi: 1974
132 Sayfa
 
 
 
Anatomi ve Fizyoloji – Fasikül 2
E-kitap okumak için tıklayın

İbn-i Sina Tıp Kitaplığı tarafından yayınlandı

ibn-i-sina-tip-kitapligi İbn-i Sina Batı'da Avicenna olarak bilinen ünlü bilgin. Tıp ve Felsefe alanında önemli eserler bırakmıştır. Kitabü'ş-Şifa (İyileşme Kitabı) ile El-Kanun fi't-Tıb (Tıbbın Kanunu) kitapları Üniversitelerde ders kitabı olarak okutulmuştur.