Alçı ve Atel Bilgisi: Bandaj ve Atel Tatbiki Kısım 2
E-kitap okumak için tıklayın

Önsöz

Bandaj ve Atel tatbiki’nin 2. kısmı Alçı Bandajı ve Atel tatbikine ayrılmıştır. Bu kısımda basit olarak alçının nasıl ve nerelerde tatbik edileceği ve nasıl yapılacağı yazılmıştır. Bilhassa yaralı Transportasyonunda mühim olan atel tatbiki de bu kısma ilave edilmiştir. Bu küçük kitabın da bir boşluğu dolduracağına kaniim. Ayrıca iki kısımda yapılan Bandaj ve Atel tatbiki ilk yardımın da mühim bir kısmını teşkil etmektedir. Tıbbi ilk yardım Kitabı da yapıldıktan sonra ünite tamamlanmış olacaktır.

Prof.Dr.M.Naci Ayral

İçindekiler

* Alçı Bandajının Hazırlanması
* Alçı Bandajı Yapılması
* Alçı Yapılırken Dikkat Edilecek Noktalar
* Alçı Yaptıktan Sonra Dikkat Edilecek Noktalar
* Alçı Çıkarmak
* Alçının Tatbik Edildiği Yerler
* Pansuman
* Pansumanın Kullanıldığı Yerler
* Harp Paketi
* Pansuman Yapmak
* Yara Tedavisinde Kullanılan İlaçlar
* Kırıklarda Atel Konması
* Sedye Hazırlanması
* Bacağa Atel Tatbiki
* Hastanın Sedyeye Yerleştirilmesi
* Atelin Sedyeye Tesbiti, Hastanın Örtülmesi
* Ayak Bileğinden Çekme
* Atel Yerini Tutan Maddeler
* Kolun Atele Konması
* Humerus Kırıklarının Tesbiti
* Kol Kırıklarında Abdüksiyon Ateli Konması
* Kolun Muhtelif Atellerle Tesbiti
* Vertebra Kırıklarında Bpynun Immobilizasyonu
* Vertebra Kırıklı Hastaların Nakli

Künye Bilgileri

Alçı ve Atel Bilgisi: Bandaj ve Atel Tatbiki Kısım 2
Prof.Dr.M.Naci Ayral
Ankara Üniversitesi Yayınları
Türü: Sağlık Bilimleri
Yayın Tarihi: 1967
56 Sayfa

Alçı ve Atel Bilgisi: Bandaj ve Atel Tatbiki Kısım 2
E-kitap okumak için tıklayın

İbn-i Sina Tıp Kitaplığı tarafından yayınlandı

ibn-i-sina-tip-kitapligi İbn-i Sina Batı'da Avicenna olarak bilinen ünlü bilgin. Tıp ve Felsefe alanında önemli eserler bırakmıştır. Kitabü'ş-Şifa (İyileşme Kitabı) ile El-Kanun fi't-Tıb (Tıbbın Kanunu) kitapları Üniversitelerde ders kitabı olarak okutulmuştur.