Ahmed-i Rıdvân – Rıdvâniyye

Öz Geçmiş

Nebi Yılmaz, 1976’da Adana’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Adana’da tamamladı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde lisans eğitimine başladı. Ardından Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde yüksek lisans eğitimini bitirdikten sonra, yine aynı üniversitede Eski Türk Edebiyatı alanında tezli yüksek lisans yaptı. Şu an Ankara’da Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak görev yapmaktadır.

İçindekiler

* Kapak
* Öz Geçmiş
* Özet
* Abstract
* İçindekiler
* Ön Söz
* Kısaltmalar
* Giriş
* Ahmed-i Rıdvân’ın Hayatı ve Eserleri
* Ahmed-i Rıdvân ve Hayatı
* Rıdvâniyye
* Divan
* İskender-nâme
* Leylâ vü Mecnun
* Husrev ü Şîrîn
* Mahzenü’l- Esrâr
* Heft-Peyker
* Rıdvâniyye’de Yer Alan Konuların Özeti
* Metinde Yer Alan Deyimler ve Atasözleri
* Metni Kurarken İzlenen Yol
* Eserin Nüsha Özelliği
* Metin
* Sonuç
* Kaynaklar
* Dizin

Künye Bilgileri

Ahmed-i Rıdvân – Rıdvâniyye
İnceleme – Metin – Dizin
Şair: Ahmed-i Rıdvân
Hazırlayan: Nebi Yılmaz
Yayın Tarihi: 2006
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları
369 Sayfa
Türü: Edebiyat, Eski Türk Edebiyatı, Mesnevî, E-kitap oku, E-kitap indir, Tüm E-kitaplar
ISBN: 9789751736345

Ahmed-i Rıdvân – Rıdvâniyye
E-kitap okumak için tıklayın