Contents

Proceedings of Plenary Lectures
Abstracts of Clinical Pharmacy Workshop
Abstracts of Industrial Pharmacy Workshop
Abstracts of Oral Presentations
Abstracts of Poster Presentations-I
Abstracts of Poster Presentations-ll
Participant List
Author Index

Künye Bilgileri

8th International Symposium on Pharmaceutical Sciences ISOPS – 8 Proceedings and Abstracts
Sempozyum Bildirisi
Ankara Üniversitesi Yayınları
Türü: Sağlık Bilimleri
Yayın Tarihi: 2006
406 Sayfa
ISBN: 975482715X

8th International Symposium on Pharmaceutical Sciences ISOPS – 8 Proceedings and Abstracts
E-kitap okumak için tıklayın

İbn-i Sina Tıp Kitaplığı tarafından yayınlandı

ibn-i-sina-tip-kitapligi İbn-i Sina Batı'da Avicenna olarak bilinen ünlü bilgin. Tıp ve Felsefe alanında önemli eserler bırakmıştır. Kitabü'ş-Şifa (İyileşme Kitabı) ile El-Kanun fi't-Tıb (Tıbbın Kanunu) kitapları Üniversitelerde ders kitabı olarak okutulmuştur.