5590 Sayılı Kanunun Tadili Hakkındaki Odamız Görüşü ve Tadil Tasarısı

Gerekçe
 
XV. asırdan itibaren piyasa ekonomisi sisteminin uygulandığı bütün ülkelerde, iktisadi alandaki menfaatler, değişen ve gelişen ölçüler içinde, kanuni bir temsil hakkından faydalanmaya başlamışlardır.
Sözü geçen temsil hakkı, geçirdiği çeşitli istihaleler sonunda, günümüzde iktisadi faaliyetlerin nevine ticaret, sanayi, ziraat, küçük sanat gibi ticaret ve sanayi odaları, ziraat odaları ve küçük sanat odaları tarafından gerçekleştirilmektedir.

 
Künye Bilgileri
 
5590 Sayılı Kanunun Tadili Hakkındaki Odamız Görüşü ve Tadil Tasarısı
Sempozyum Bildirisi
İstanbul Ticaret Odası Yayınları
Türü: Hukuk
Yayın Tarihi: 1970
57 Sayfa

 
5590 Sayılı Kanunun Tadili Hakkındaki Odamız Görüşü ve Tadil Tasarısı
E-kitap okumak için tıklayın