50 Soruda Türkiye’nin Nükleer Enerji Sorunu

50 Soruda Türkiye’nin Nükleer Enerji Sorunu
E-kitap okumak için tıklayın

1. Nükleer Enerji Ve Nükleer Santraller

1. Nükleer enerji üretiminin temel ilkeleri nelerdir?
2. Nükleer enerji üretiminin bir ülke için çekici yanları nelerdir?
3. Atom bombası ile nükleer enerji üretimi arasında bir benzerlik var mıdır?
4. Bir nükleer reaktör, kaza sonucu bile olsa, tıpkı bir atom bombası gibi patlar mı?
5. Radyasyon nedir? Radyasyon kontrol altına alınabilir mi?
6. “Doğal radyasyon” ve “Çevre Radyasyonu” nedir?
7. Radyasyonun canlılar üzerindeki olası tehlikeleri nelerdir?
8. Çeşitli radyasyon dozları ve etkileri hakkında bilgi verir misiniz?
9. Nükleer santrallerin güvenlilik ve güvenilirlikleri nasıl sağlanır?
10. Belli başlı nükleer santral tipleri nelerdir? Bunların ilk yatırım bedelleri hakkında bir fikir verir misiniz?
11. Nükleer santral tiplerinin (doğal uranyum, zenginleştirilmiş uranyum, toryum, doğal uranyum-toryum, plütonyum gibi) çeşitli nükleer yakıt kullanmalarına göre bir karşılaştırmasını yapar mısınız? Bir nükleer santralin ömrü ne kadardır?

2. Elektrik Üretiminde Klasik Ve Alternatif Denilen Enerji Kaynakları

12. Kömür, mazot ya da doğal gazla çalışan elektrik üretim santrallerinin çevreye zararları var mıdır?
13. Hidrolik santrallerin (barajların) çevreye zararları var mıdır?
14. Klasik elektrik üretim santralleri ya da alternatif enerji santralleri tümüyle tehlikesiz ve sorunsuz mudurlar?
15. Alternatif enerji kaynağı ne demektir? Petrol rezervlerinin 2050, doğalgaz rezervlerinin 2070 ve kömür rezervlerinin de 2150 yılları civarında tükeneceği öngörülmekte olduğuna göre bu birincil enerji kaynaklarına alternatif olacak başka enerji kaynakları var mıdır?
16. Söz konusu alternatif enerji kaynakları hakkındaki beklentiler nelerdir?
17. Enerji kaynakları hakkında Dünya’nın güçlü ülkelerinin ulusal politikalarının ana hatları nelerdir?

3. Dünyada Nükleer Enerji

18. Dünyada hangi ülkeler nükleer enerji kökenli elektrik enerjisi üretmektedirler? Nükleer enerji kökenli elektrik üretimi Dünya’nın toplam elektrik üretiminin ne kadarını sağlamaktadır? Hangi ülkeler yakın gelecekte nükleer enerjiye geçmeyi planlamaktadırlar?
19. Bir ülke nükleer enerjiye geçiş yaparken nelere dikkat etmektedir?
20. Yeni bir nükleer santralin ülkeye yararı ucuz ve güvenilir bir elektrik üretimidir. Acaba böyle bir santralin kurulduğu yöreye de bir takım özel yararları olur mu?
21. “Nükleer Atık Yönetimi”nin diğer ülkelerdeki problemleri nelerdir?

4. Nükleer Enerjinin Riski

22. Bir olayın haiz olduğu “risk faktörü” (tehlike oranı ya da tehlike olasılığı) ne demektir?
23. Riski en aza indirmenin yolu-yordamı nedir? Risk nasıl ölçülür?
24. Çeşitli risklere bağlı olarak ortalama ömür kaybı (OÖK) hakkında bilgi verir misiniz?
25. Nükleer santrallerin riski ne mertebededir?
26. Elektrik üretim teknolojilerinin hesaplanmış OÖK değerleri ne kadardır?
27. Bütün bu Ortalama Ömür Kaybı değerlerinden hangi sonuç çıkmaktadır?

5. Çernobil Kazasının Etkileri

28. Tarihin en büyük nükleer santral kazaları hangileridir ve çevreye ne gibi zararları olmuştur?
29. Çernobil kazasının Avrupa’daki etkileri neler olmuştur?
30. Çernobil kazasının Türkiye’deki fiziksel etkileri neler olmuştur?
31. Çernobil kazası bahane edilerek Türkiye üzerinde ne gibi oyunlar oynanmağa kalkışılmıştır?
32. Türkiye açısından “Çernobil Dosyası” resmen kapanmış mıdır?
33. Nükleer enerjiden elektrik üretimi bütün Dünya’da bu kadar yaygınken kimler, hangi sebeplerle gelişmekte olan ve hatta gelişmiş ülkeleri bile nükleer enerjinin yararlarından vaz geçirmeğe uğraşmaktadır?

6. Türkiye’nin Nükleer Enerjiye Geçmesi Neden Zorunludur?

34. Türkiye’nin elektrik enerjisi üretiminin bugünkü ve yakın gelecekteki potansiyeli nedir?
35. Nükleer enerjiden yararlandığı takdirde Türkiye’nin stratejisi ne olmalıdır?
36. Türkiye’nin uranyum ve toryum rezervleri araştırılmış mıdır? Varsa hangi düzeylerdedir?
37. Türkiye’nin bir “Ulusal Nükleer Enerji Politikası Ve Stratejisi” var mıdır?

7. Nükleer Teknoloji Ve Türkiye

38. Türkiye’nin nükleer santral yapımı hakkında gerekli yasal düzenlemeleri var mıdır?
39. Türkiye’de nükleer santraller kurulduğunda bunlar güvenli ve güvenilir olacaklar mıdır?
40. “Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması” ve uluslararası nükleer kontrol nedir? Türkiye kurduğu nükleer santraller aracılığıyla atom bombası imal edebilir mi?
41. Türkiye’nin kuracağı nükleer santralden çıkacak olan kullanılmış nükleer yakıt atıkları ülke için bir sorun olacak mıdır?
42. Türkiye’nin daha önce 1960’ların sonunda, 1970’lerin ve 1980’lerin ortalarında nükleer enerjiden yararlanmak üzere, sonuçsuz kalan, ciddi girişimleri olmuştu. Bu girişimlerdeki temel politika neydi? Bu girişimler neden sonuç vermedi?
43. ilk nükleer santralimizin kurulacağı yerin seçimi nerede ve hangi kriterlere göre
yapılmıştır?
44. Türkiye’nin elektrik dağıtım ağının (enterkonnekte şebeke’nin) durumu nasıldır? ilk nükleer santralin bu dağıtım ağına sorunsuz olarak bağlanabilmesinin zorunlu şartları nelerdir?
45. Türkiye’nin yetişmiş eleman ve bilgi birikimi ilk nükleer santralin kurulması ve işletilmesi için yeterli midir?
46. Akkuyu Nükleer Santrali için açılan ihalede verilmiş olan teklifleri değerlendirmenin temel ilkeleri nedir?
47. Teklif veren nükleer santral yapımcılarının ciddiyeti ve güvenilirliği nasıl anlaşılır?
48. Nükleer santral ihale edildikten sonra Türkiye’nin karşılaşabileceği sorunlar neler olacaktır?
49. Türkiye bundan sonraki nükleer santral ihalelerine nasıl hazırlanmalıdır?
50. Son 15 yılda nükleer enerji teknolojisine hakim olmada büyük başarı göstermiş olan Güney Kore’nin durumunu Türkiye’ninkiyle karşılaştırır ve bu ülkenin başarısının nelere dayandığını açıklar mısınız?

Künye Bilgileri

50 Soruda Türkiye’nin Nükleer Enerji Sorunu
Hazırlayanlar: Prof.Dr. Ahmet Yüksel ÖZEMRE, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Eski Başkanı, Prof.Dr. Ahmet BAYÜLKEN, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Danışmanı, Prof.Dr. Şarman GENÇAY, İstanbul Teknik Üniversitesi Nükleer Enerji Enstitüsü
Ahmed Yüksel Özemre Kitaplığı
Türü: Enerji, Nükleer Enerji, Fen Bilimleri, Çevre-Doğa, E-kitap İndir, E-kitap oku
Yayın Tarihi: 2000
43 Sayfa

 

50 Soruda Türkiye’nin Nükleer Enerji Sorunu
E-kitap okumak için tıklayın