İçindekiler

* Sunuş
* Strateji Belgesi Hazırlık Süreçlerine Katılanlar
* Kısaltmalar
* Tanımlar
* Mevcut Durum
* Gerekçe
* Vizyon
* Değerler Ve İlkeler
* Stratejik Amaçlar
* Performans Ölçütleri
* Uygulama Planları
* Sonuç
* Seçilmiş Kaynakça
* Kongre Kurulları
* Strateji Belgesi Hazırlık Süreçlerinde Görüş Bildirenler

Sunuş
I. Türkiye Çocuk ve Medya Stratejisi ve Uygulama Planı 2014-2018 Strateji Belgesi, süreci etkileyen ve süreçten etkilenen tüm tarafların (paydaşların) katkılarıyla hazırlanmıştır.
Strateji Belgesi için önce 13 Nisan 2013 tarihinde İstanbul’da gerçekleşen Çalıştay ile Mevcut Durum Çalıştayı Raporu; Mayıs 2013’te ise Eskişehir, Ankara ve İstanbul’da üç ayrı odak grup toplantısına katılan alanyazını uzmanlarının görüşleri doğrultusunda Odak Grup Çalışma Raporu düzenlenmiştir. Başbakan Yardımcısı Sayın Bülent Arınç’ın himayelerinde 27 Mayıs 2013 tarihinde İstanbul’da başlatılan Çocuk ve Medya Hareketi ile de çocuk ve yetişkin bireylerin görüşleri sürece yansıtılmıştır. Türkiye’nin çocuk ve medya analizine yönelik Mevcut Durum bölümünde ifade edildiği gibi, koruyucu, yetkilendirici ve içerik geliştirici yeni düzenlemelerin yapılması ve oluşturulması bu Strateji Belgesi’nin yönünü belirlemiştir. Strateji Belgesi Yazım Grubu’nun Haziran, Temmuz, Ağustos 2013’te gerçekleştirdiği çalışmalar sonunda 15 Ağustos 2013 tarihinde Birinci Taslak oluşturulmuştur. Strateji Belgesi Birinci Taslağı için 10 Eylül – 25 Ekim 2013 tarihleri arasında etkilenen ve etkileyen tüm tarafların görüşüne başvurulmuştur. Bu görüşler doğrultusunda güncellenen Strateji Belgesi Birinci Taslağı 14-15 Kasım 2013 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi’nde müzakere edilerek sonuçlandırılmıştır. Strateji Belgesi, Aralık 2013’te Hükümet’e sunulacaktır.
Tüm paydaşların katkılarıyla hazırlanan Strateji Belgesi’nin uygulanması noktasında da herhangi bir farklı yorum ve/veya düzenlemeye uğramadan hayata geçirilmesi katkı sağlayanlara saygının gereğidir. 8 I.Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Strateji Belgeleri üst politika belgeleridir ve Stratejik Planlardan hem yapısal hem de uygulanması anlamında biraz farklı yapıları içerirler. Strateji Belgeleri oluşturulma süreci ile uygulanması anlamında genel kapsamlı olup “anonim” belgelerdir. Bu belgeleri ilgilendiren tüm kurum/kuruluşların, belgede yer alan “Vizyon” ve “Stratejik Amaçlar” doğrultusunda ve belirlenen “Değerler ve İlkeler”e sadık kalarak kurumsal planlarını
hazırlamaları gerekmektedir. Böylece söz konusu üst politikaların hayata geçirilmesi mümkün olacaktır. Strateji Belgesi’nde kurumsal stratejik planlarda yer alan “misyon” ifadesi yerine, kısaca belgenin hazırlanma amacını ifade eden “Gerekçe” bölümüne yer verilmiştir. Belge’nin hazırlanması sürecinde paydaşlarımıza yön veren ve aynı zamanda ‘Çocuk ve Medya’ sorununa ilişkin politikaları hayata geçirecek kurum/kuruluşların kendileri için oluşturacağı Stratejik Planların içerik ve kapsamına ilişkin açıklamalar “Gerekçe” başlığı altında özetlenmiştir. Strateji Belgesi’nde yer alan Performans Ölçütleri, Stratejik Amaçların uygulanma başarısını ölçmek üzere oluşturulmuştur. Bu ölçütler, sorumlu ve ilgili kuruluşların, Çocuk ve Medya konusuna yönelik belirleyeceği ve uygulayacağı politikaların hayata geçirilme noktasında isabetliliğini ve uygulamanın başarısını tespitte yararlı olacak bir anlayış doğrultusunda oluşturulmuştur.
Strateji Belgeleri üst politika belgeleri olması sebebiyle, bu belgede yer alan proje ve eylem planlarının hazırlık aşamasında, paydaşların ortaklaşa yapabileceği proje ve eylemlere yer verilmiştir. Kurum/Kuruluşlara özel proje ve eylem planlarının ise Strateji
Belgesi’nde oluşturulan Vizyon ve Stratejik Amaçlar doğrultusunda, kurum/kuruluşların kendileri tarafından hazırlanarak hayata geçirilmesi beklenmektedir.

Künye Bilgileri

I. Türkiye Çocuk ve Medya Stratejisi ve Uygulama Planı 2014-2018
Kongre Kitabı
Hazırlayanlar: Mustafa Ruhi Şirin, Necmettin Oktay, Yrd. Doç. Dr. Adnan Altun
Çocuk Vakfı Yayınları
Yayın Tarihi: 12/2013
97 Sayfa
Türü: Çocuk Kitapları, Araştırma (Ç), İletişim, Medya, E-kitap oku, E-kitap indir, Tüm E-kitaplar
ISBN: 9789755520995

I. Türkiye Çocuk ve Medya Stratejisi ve Uygulama Planı 2014-2018
E-kitap okumak için tıklayın