Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Sayı:3 Eylül 2014

Ülkemizde medeni usul ve icra iflas hukuku anabilim dalında görev yapmakta olan bütün öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlilerinden oluşan Medeni Usul ve İcra İflas Hukukçuları Birliği’nin 11. Toplantısı 2013 yılında Gaziantep Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesinin destek ve organizasyonuyla gerçekleştirilmiştir. Her zaman olduğu gibi toplantıya Yargıtay üyeleri ile çevre barolara mensup avukatlar ve diğer anabilim dallarının mensupları büyük ilgi göstermiştir. Bu yılki toplantıda konu seçimi, belli bir başlık altında yoğunlaştırılmadan, serbest bırakılmış ve sunum önceliği doçent unvanına sahip meslektaşlarımıza verilmiştir. Bu çerçevede bilimsel değeri gerçekten övgüye değer sunumlar yapılmış ve toplantı adeta bir bilim şölenine dönüşmüştür. Bizlere bu imkanı veren sunum sahibi meslektaşlarımıza burada teşekkürlerimizi sunmak isteriz.

Tabiatıyla, şimdiye kadar olduğu gibi, bu sunumları kitap haline getirerek bütün uygulamacıların ve akademisyenlerin istifadesine sunmak gerekmekteydi. Nitekim, daha toplantı biter bitmez, toplantıdaki sunumların yayınlanıp yayınlanmayacağı, yayınlanacaksa ne zaman yayınlanacağı konusunda adeta bir e-posta sağanağına maruz kaldık. Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi bu konuda da büyük bir görev anlayışı içinde sunumların basımı işini üstlenmiş ve ortaya bu kitap çıkmıştır. Teorisyen ve uygulamacılara hayırlı ve yararlı olmasını diliyoruz.

Medeni Usul ve İcra İflas Hukukçuları Birliği’nin artık geleneksel hale gelmiş olan bu toplantıları hiç kuşkusuz Birlik mensubu akademisyenlerin ilgi ve katkısı olmaksızın gerçekleştirilemezdi. Bu bağlamda, toplantılara rağbetin her yıl giderek yükselen bir seyir izleyerek arttığını görmek bizleri gerçekten duygulandırmakta ve branşın geleceği açısından ümitlendirmektedir. Söz konusu rağbet bizlere ayrıca şevk vermektedir. Toplantıların sadece bilimsel tartışma ve değişim platformu değil, aynı zamanda dostlukların kurulduğu veya tazelendiği bir platform halini alması da ayrı bir zevk ve gurur kaynağıdır.

Toplantının başarılı geçmesinde en büyük pay Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesine aittir. Bu vesileyle Hukuk Fakültesi Dekanı sayın Prof. Dr. Mehmet Akif Kütükçü’nün devasa katkılarını, gösterdiği samimi misafirperverliği, canhıraş gayretlerini ve büyük heyecanını unutmak mümkün değildir. Kendisine, burada, Birlik adına en derin teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz. Ayrıca, Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Derya Keskinci’ye de organizasyondaki emek ve gayreti için özel olarak teşekkür ediyoruz. Keza Hukuk Fakültesindeki idari personeli ve organizasyonun başarılı olması için ilgisini esirgemeyen öğretim elemanlarını da unutmak mümkün değildir; hepsine en içten selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Şu hususu da belirtmemiz gerekir ki, aslında toplantının başarılı bir şekilde geçmesi için bütün Zirve Üniversitesi adeta seferber olmuş ve katılımcıları en iyi şekilde ağırlamak için her türlü tedbiri almıştır. Onun için, sayın Rektör Prof. Dr. Adnan Kısa’nın şahsında Zirve Üniversitesi’ne ve Üniversitenin idari birimlerine teşekkür ederiz.

Zirve Üniversitesinin her yönüyle destekleyip organize ettiği bu toplantı Üniversitelerimizin kapsamlı bilimsel faaliyetlere sahip çıktığını göstermek bakımından önemli bir emsal teşkil etmektedir. Nitekim, 2014 yılı toplantısını organize etmek için Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi talip olmuş ve yaptığımız incelemelerden sonra toplantının 2014 yılında Isparta’da düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. Bilimin en önemli hamileri yine bilim kurumlarıdır. Onun için Üniversitelerimizin bu anlayışa sahip çıkarak önümüzdeki yıllarda gerçekleştirilecek toplantılaraev sahipliği yapmaya talip olmalarını gönülden diliyoruz. (Önsöz’den)

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları

  • Güncel Yargıtay Kararları Işığında HMK’nın Zaman İtibariyle Uygulanması, Doç. Dr. Sema TAŞPINAR–AYVAZ
  • HUMK Dönemindeki İçtihadı Birleştirme Kararlarının HMK Döneminde Uygulanabilirliği, Prof. Dr. Adnan DEYNEKLİ
  • Güncel Yargıtay Kararları Işığında Mahkemelerin Görevi, Doç. Dr. Mine AKKAN / Güncel Yargıtay Kararları Işığında Görevli Mahkeme ve İhtiyati Haciz, Doç. Dr. Murat YAVAŞ / Güncel Yargıtay Kararları Işığında Hukuk Yargılama Usulünde Gider Avansı, Doç. Dr. Mustafa Serdar ÖZBEK
  • Güncel Yargıtay Kararları Işığında Dava ve Cevap Dilekçesinin Unsurları, Doç. Dr. İbrahim AŞIK / Güncel Yargıtay Kararları Işığında HMK’nın Kısmi Davaya İlişkin Düzenlemesi, Doç. Dr. Gökçen TOPUZ
  • HMK m.209 Hükmünün Yargıtay Kararları Işığında Değerlendirilmesi, Doç. Dr. Güray ERDÖNMEZ / Güncel Yargıtay Kararları Işığında İhtiyati Tedbirler, Doç. Dr. Ahmet BAŞÖZEN
  • Güncel Yargıtay Kararları Işığında HMK’nın Tahkim Hükümlerinin Değerlendirilmesi, Doç. Dr. Ali YEŞİLIRMAK
  • Hukuk Yargılamasında ve Özellikle Boşanma Davalarında Hukuka Aykırı Deliller, Mustafa ATEŞ

KÜNYE BİLGİLERİ

Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Sayı:3 Eylül 2014
Prof. Dr. M. Akif Kütükçü
Seçkin Yayıncılık
Yayın Tarihi: 2014/9
Türü: Zirve Üniv. Hukuk Dergisi
1.Hamur 360 Sayfa
16×24 cm
ISBN: 2147251314093