Yolcu Talep Tahminlerinin Ekonometrik ve Matematiksel Analizi

E-kitap okumak için tıklayın

İçindekiler
Giriş

1. Bölüm
Ulaştırma Sistemlerini Belirleyen Faktörler ve Türkiye Ulaştırma Sistemlerinin Genel Bir Değerlendirmesi
1.1. Ulaştırma Türlerini Belirleyen Faktörler
1.1.1. Zaman
1.1.2. Güvenlik
1.1.3. Ulaşılabilirlik
1.1.4. Fiyat

1.2. Türk Havacılığının Geçirdiği Evreler (Tarihçesi)
1.2.1. Özel Havayolları
1.2.2. Hava Ulaştırma Sisteminin Yapısı
1.2.3. Hava Ulaştırmasının Sosyal ve Siyasal Özellikleri
1.2.4. Hava Ulaştırmasının Belirleyici Özellikleri

1.3. Karayollarının Durumu ve Gelişmesi
1.4. Demiryollarının Durumu ve Gelişmesi
1.5. Denizyollarının Durumu ve Gelişmesi

2.BÖLÜM
HAVAYOLU YOLCU TALEBİNİ HESAPLAMAKTA KULLANILAN BİRKAÇ MODEL

2.1. Genel Bilgiler
2.2. Modellerin Yararları
2.3. Trend Yaklaşımı ile Kurulan Modeller
2.3.1. Zaman Serileri Hakkında Kısa Bilgi
2.3.2. Zaman Serilerinde Eğilim
2.3.3. Trendin Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler
2.3.4. Trend Eğrilerinin Matematik Denklemleri
2.3.4.1. Doyma Halinin Bulunduğu Durumlarda Trend Denklemleri
2.3.4.2. Trend Yönteminin Sakıncaları

2.4. Ekonomik ve Ekonometrik Yaklaşım Kullanılarak Kurulan Modeller
2.4.1. ATA Modeli
2.4.2. UKİ Modeli
2.4.3. IATA Modeli
2.4.4. ECAC 1 VE ECAC 2 Modelleri
2.4.5. CAB Modeli
2.4.6. CANADIAN TRANSPORT COMMİSYON Modeli
2.4.7. S.E.T.E.C. Modeli
2.4.8. EASTERN Modeli

2.5. Genel Değerlendirme

3.BÖLÜM
HAVA ULAŞTIRMA TRAFİK TAHMİN (ÖNGÖRÜ) MODELİ

3.1. Genel Açıklama
3.2. n Noktalı Kapalı Bir Devrede i Noktadan j Noktaya Uçuş Ağının Kurulması ve Genel Tanımlar
3.3. Noktalararası Toplam Trafik Talebi
3.3.1. Yönsel Trafik
3.3.2. Transit (Çok Duraklı) Trafik
3.3.3. Kaçıcı Trafik
3.3.4. Tüm Yönsel Trafik

3.4. Yolculuklara Etki Eden İki Temel Olgu
3.4.1. Coğrafi Olgu
3.4.2. Rekabet Edilebilirlik Olgusu
3.4.3. Kuru Trafik
3.4.4. Katkılar
3.4.5. Ulaşım Türleri Arasındaki Seyahat Zaman Farkı

3.5. İki Kent Arasında Kuru Trafiğin Belirlenmesi
3.5.1. Genel Esaslar
3.5.2. Uzaklık Faktörü ve Etkileri
3.5.3. Toplam Hareketlilik Potansiyeli İçinde Havayolu Ulaştırmasının Payı

3.6. Yeni Bir Kavram: Genelleştirilmiş Maliyetler
3.6.1. Seyahat Zamanının Değerinin Hesabı

3.7. Yolcu Talep Tahminine Etki Eden Değişkenler (Faktörler)
3.8. Noktaların Ekonomik Kesit Analizi
3.9. Korelasyon Analizi
3.9.1. Korelasyom Analizinde Kullanılan Program ve İstatiksel Teknikler

3.10. Yolcu Sayısının Matematiksel İfadesi
3.11. Modelin Takdimi
3.12. I İntegralin Hesabı

4. BÖLÜM
MODELDE KULLANILAN VERİLER VE UYGULAMAYA İLİŞKİN HESAPLAR

4.1. Genel Açıklama
4.2. Havayolu Ulaştırmasında Seyahat Zamanının Belirlenmesi
4.3. Karayolu Ulaştırmasında Seyahat Zamanının Belirlenmesi
4.4. Zamanın Limit Değerlerinin Hesabı
4.5. Regresyon Analizi Yardımı ile Parametrelerin Hesabı
4.6. Matematiksel Kalıp
4.6.1. Regresyon Analizi İçin Basitleştirici Varsayımlar
4.6.2. k ve y Parametrelerinin Tahmininin Hesabı

4.7. SPSS Paketinin Çıktılarının Yorumu
4.8. Parametrelerinin Testi

5.BÖLÜM
TÜRKİYE İÇİN SEÇİLEN DOKUZ PİLOT NOKTALI BESLEYİCİ HAVAYOLU SİSTEMİNİN HAVAYOLU YOLCU TALEP TAHMİNLERİNİN HESABI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

5.1. Genel Açıklama
5.2. Besleyici Sistem İçin V Limit Değerlerinin Hesabı
5.3. Besleyici Sistem İçin I İntegrali Değerinin Bulunması
5.4. Besleyici Havayolu Sistemi Yolcu Taleplerinin Hesabı

SONUÇ
EKLER
KAYNAKLAR

KÜNYE BİLGİLERİ

Yolcu Talep Tahminlerinin Ekonometrik ve Matematiksel Analizi
Dr. Necdet Tekin
Marmara Üniversitesi Yayınları
Yayın Tarihi: 1982
201 Sayfa
Türü: Ekonomi, İstatistik

E-kitap okumak için tıklayın