Yoksulluk ve Çocuklar Üzerine Etkileri

Yoksulluk ve Çocuklar Üzerine Etkileri
E-Kitap okumak için tıklayın

İçindekiler

Sunuş
Bir Şiddet Biçimi Olarak Açlık ve Yoksulluk
Bir Hüzün ve Paradoks Olarak Açlığa Uyum
Global Bir Sorun Olarak Yoksulluk ve Sağlık İlişkisi
Çocuklar Üzerine
Çocukların Yoksulluğu

1. Yoksulluk ve beslenme yetersizliği
2. Ülkemizdeki çocuklarda yoksulluk ve beslenme yetersizliği
3. Yoksulluk ve yaşama negatif bilanço ile başlamak
4. Yoksulluk ve çocuk ölümleri
5. Yoksulluk ve sağlık hizmetlerine ulaşma zorlukları
6. “Yoksulluk beyin için zararlıdır”: Yoksulluğun çocukların davranışları ve entellektüel gelişimleri üzerine etkiler
7. Yoksul çocukların evleri ve yoksulluğun yarattığı diğer sorunlar

Çocuk Yoksulluğunun Arka Planı ve Öneriler
Son Söz Yerine:
Okuma Parçaları
Açlığın Elleri Sınır Tanımıyor

Yoksulluk Çirkindir
“Yedi Vitaminli Arı Mama”
Kızamuk Ağıdı
Annelerin Acıları: Suçlu Kim?
Hastalık Yoksulun Bedeninde ve Evinde Birikir….
Türkiye’de Devletin Sosyal Hizmet Harcamaları Yetersiz…

Kaynaklar
Çocuk Hakları Sözleşmesi

Künye Bilgileri

Çocuk Hakları Sözleşmesinin 13. Yılında Yoksulluk ve Çocuklar Üzerine Etkileri
Prof. Dr. Şükrü Hatun
Türk Tabipleri Birliği Yayınları
Türü: Sağlık, Sosyal Politika, Çocuk Kitapları, Şehir, E-kitap
Yayın Tarihi: Kasım 2002
44 Sayfa
ISBN:

 

Yoksulluk ve Çocuklar Üzerine Etkileri
E-Kitap okumak için tıklayın