Yerel Yönetimler

Gözden geçirilmiş ve güncellenmiş 2. baskısını yapan kitap, yazarın uzun yıllar üniversitelerde “Kamu Yönetimi” ve “Yerel Yönetimler” konularında verdiği derslerinin notlarından, alandaki temel kaynaklardan, ders anlatımı sırasında öğrencilerin yönelttiği sorulardan ve mesleki deneyimlerinden yararlanılarak hazırlanmıştır.
Kitapta konular öğrencilerin kolayca anlayabileceği bir dille ele alınmış, konular oldukça geniş bir kaynakça taranarak işlenmiştir. Özellikle yerel ve bölgesel yönetimlerle ilgili bilgileri ana hatları ile tek bir kitapta yer alması kitabı pratik bir hale getirmektedir.
Fakültelerin ve Meslek Yüksek Okullarının “Yerel Yönetimler” ve “Bölge Yerel Yönetimi” vb. adlarla anılan derslerine yönelik olarak hazırlanan bu kitap, aynı zamanda yerel ve bölgesel yönetimler konularında kendisini geliştirmek isteyenlere de konu hakkında temel bilgiler vermektedir.
Kitapta Bulunan Konu Başlıkları
– Yerinden Yönetimler ve Tarihi Gelişimi
– Yerellik İlkesi, Yerel Özerklik ve Yerel Yönetim–Demokrasi İlişkisi
– AB Yerelleşme–Bölgeselleşme Politikaları, Avrupa Yerel Yönetimler Özerlik Şartı ve Yerel Yönetimlere Yönelik Yaklaşımlar
– Dünyada Yerel Yönetim Uygulamaları ve Ülke Örnekleri
– Türkiye’de Yerel Yönetim Uygulamaları (İl Özel İdareleri, Belediyeler, Büyükşehir Belediyesi ve Köy Yönetimi
– Türkiye’de “İl Ölçekli” Yeni Büyükşehir Düzenlemesi ve Yeni Yerelcilik Anlayışı
– Türk Yerel Yönetim Sisteminin Sorunları ve Yeni Yönetim Modeli Arayışları
– Yerel Yönetimlerde Modern Yönetim Uygulamaları
– Yönetişim Temelli Yeni Bölge Yerel Yönetimi Uygulamaları ve Türkiye
– Bölgesel Yönetişim Modeli Olarak Bölge Kalkınma Ajansları Uygulaması

KÜNYE BİLGİLERİ

Yerel Yönetimler
Prof. Dr. Yusuf Karakılçık
Seçkin Yayıncılık
Türü: Yerel Yönetimler
Yayın Tarihi: 2015/5
1.Cilt 1.Hamur
2.Baskı 16×24 cm
376 Sayfa
ISBN: 9789750233050