Yaşlanma 2002 – Uluslararası Eylem Planı

GEBAM’ın kuruluş amaçları:

1. Yaşlanma süreci ile ilgili temel bilimsel araştırmaların yapılması,
2. Yaşlanmaya bağlı,görülme sıklığı artan tüm hastalıklar ile ilgili tanı yöntemlerinin geliştirilmesi, güncel takip, tedavi ve bakım planlarının yapılması ve uygulanması,
3. Bu hastalıklar ile ilgili epidemiyolojik araştırmaların planlanması ve uygulanması,
4. Bilimsel ve maddi kaynak sağlanabilmesi için ilgili ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma, inceleme ve tedavi kurumları ile, özel ve resmi kuruluşlarla , derneklerle işbirliği yapılması ve bunlarla bilimsel, teknik bilgi ve hizmet değişimi sağlanması,
5. İleri düzeyde uzmanlık kursları, kongre, konferans, sempozyum, seminerler ve yaz okulları düzenlenmesi, bilimsel yayınların desteklenmesi,
6. Yaşlılarda sık görülen hastalıklar ile ilgili konularda aydınlatıcı, bilimsel nitelikte bilgilerin sözlü veya yazılı olarak kamuoyuna ulaştırılmasının sağlanması,
7. Hacettepe Üniversitesi’nin ilgili birimleri ile işbirliği yaparak bu alanda her seviyede öğrenci, öğretim elemanı ve diğer personelin gerekirse ilgili uluslararası kurumlarla işbirliği ile eğitimlerinin yapılmasına yardımcı olunması,
8. Yaşlının toplumsal kabulünü artırmaya yönelik eğitim ve hizmetlerinin planlanması ve uygulanması,
9. Yaşlılara danışmanlık hizmetinin verilmesi,
10. Yaşlanmayı geciktirmeye yönelik önlemlerin alınması için çalışmaların yapılması,
11. Yaşlılık dönemine hazırlık programlarının geliştirilmesidir.
 
 
Künye Bilgileri

Yaşlanma 2002 – Uluslararası Eylem Planı
H.Ü. GEBAM Müdürü: Prof. Dr. Yeşim Gökçe Kutsal
T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Türü: Toplum, Nüfus, E kitap indir, E kitap oku
52 Sayfa, 12/4/2002
 
Yaşlanma 2002 – Uluslararası Eylem Planı
E-Kitap okumak için tıklayın