Yargılamanın Yenilenmesi

Yargılamanın yenilenmesi kurumu, çok eski dönemlerden beri var olsa da, diğer hukuk kurumlarına göre çok fazla ele alınıp tartışılmamıştır. Adli hata gibi ciddi toplumsal sorunlar yaratabilen bir olguya yönelik en etkili çözüm yolu olmakla birlikte, Ceza Yargılamasının temelinde yer alan kesin hüküm kuralının istisnası olması nedeniyle çok sıkı kurallara bağlanmıştır.

Bu çalışmada, öncelikle adli hatadan hareketle adı geçen kurumun varlık nedeni açıklanmış, sonra da yargılamanın yenilenmesinin hem nedenleri hem de işleyişi, bir başka deyişle hem esası hem de usulü ele alınmıştır. Türkiye’de var olan kuralların ve uygulamanın yanında diğer ülke hukuklarından örneklerle, kurumun özellikleri ortaya konmuş, karşılaşılan ve karşılaşılabilecek olan sorunlar belirlenip uygun çözüm yolları önerilmiştir.

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları

  • Adli Hata
  • Suça Dayanan Yenileme İstemi
  • Yeni Olay ve Kanıt
  • Hukuksal Hata
  • Yenileme İstemi
  • Yeni Yargılama
  • Eski Hüküm – Yeni Hüküm

KÜNYE BİLGİLERİ

Yargılamanın Yenilenmesi
Yrd. Doç. Dr. Güçlü Akyürek
Seçkin Yayıncılık
Türü: Medeni Usul Hukuku
Yayın Tarihi: 2015/4
1.Cilt 1.Hamur
1.Baskı 232 Sayfa
16×24 cm
ISBN: 9789750232787