Yaratıcı Düşünme ve Müzeler

İÇİNDEKİLER

İthaf / Teşekkür
Sunuş

BİRİNCİ BÖLÜM
* Giriş
* Yaratıcı Düşünme
* Yaratıcılık Nedir?
* “Yakınsak” düşünmeye karşı “ıraksak” düşünme
* Bir Fikir yaratıcı sayılmak için benzersiz olmalı mıdır?
* İnsanlar yaratıcı olmak için gerçekten akıllı olmak zorunda mıdırlar?
* Eğer “akıllı” türleri varsa, “yaratıcı” türleri de var mıdır?
* Eğer herkes yaratıcı düşünür olarak doğuyorsa, neden çoğumuz bu konuda daha iyi değiliz?
* Çocukların daha yaratıcı olmasını istemeli miyiz?
* Yaratıcılık gerçekten öğrenebilir mi?
* Sorular Sormak?
* Hangi sorular yaratıcı düşünmeyi en iyi kışkırtır?
* Açık uçlu sorular nasıl çalışır?
* Açık uçlu sorulara ne tür yanıtlar verilir?
* Alınmış yanıtlar dizisine nasıl tepki göstermeliyim?
İKİNCİ BÖLÜM
* Müzeleri Kullanmak
* Hangi müze kullanılmalı?
* Bir müzeyi iyi kullanmak çok bilgi gerektirir mi?
* Müze yaratıcılığı geliştirmek için nasıl kullanılmalıdır?
* Müze Ziyaretlerinden Önce Isınma Egzersizleri
* “Siz” müzesi
* Zaman Kapsülü
* Dört Soru
* Tarih Müzesini ya da Tarihsel Evi Kullanmak
* Giriş
* Etkinlikler
1. Fark nedir?
2. Tümden bire, birden tüme
3. “Başka bir adla bir nesne..”
4. Küçük değişimlerin etkisi
5. Sizin çağdaş tarih müzeniz
6. Öykü anlatma
7. Duyularınızı yaşayın
8. Zaman yolcusu
* Bilim Müzesini Kullanmak
* Giriş
* Etkinlikler
1. Nicelleştirme
2. Bir kibrit çakmak
3. Bir artı bir eşittir icat
4. Farklı şapkalar giymek
5. Olası ve olası olmayan yanıtlar
6. Bu nedir?
7. Bir çift neyi paylaşabilir?
8. Parçala ve incele
* Sanat Müzesini Kullanmak
* Giriş
* Etkinlikler
1. Metaforik konuşmak
2. Simgeli yanıt
3. Zorlama uygunluk
4. Alt üst etmek
5. Sanat eleştirmeni
6. Bütün yüzlerinde yazılıydı
7. Pek çok çizgi
8. Süslenmiş insanlar
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
* Sonuç
* Bundan sonra ne oluyor?
* Çok fikir işleri karıştırmaz mı?
* Oyunlara ya da egzersizlere eşlik edilmediğinde sorunları ıraksak olarak nasıl çözebiliriz?
* Yaratıcı yetenekler oyun ya da egzersiz olmayan sorulara uygulandığında akılda ne tutulmalıdır?
KAYNAKLAR
YARARLANILABİLECEK MÜZELERİN LİSTESİ
YAZAR HAKKINDA

KÜNYE BİLGİLERİ

Yaratıcı Düşünme ve Müzeler
Alan R.Gartenhaus
Çevirenler: Ruhiser Mergenci, Bekir Onur
Ankara Üniversitesi Yayınları
Türü: Kültür, Eğitim
Yayın Tarihi: 2000
136 Sayfa
ISBN: 975482505X

Yaratıcı Düşünme ve Müzeler
E-kitap okumak için tıklayın