Yapım Sözleşmelerinde 350 Soruya, 350 Cevap

Kamunun ihale görevlileri… İhalelerle ilgili hukukçular… Kamuya iş yapan müteahhitler ve yükleniciler… Konuyla ilgililenen şirketlerin yetkilileri…
Kamuya yapılan – yaptırılan işler ve bu işlerin devamı konusunda yaşanan ve yaşatılanlar…
Sözleşmeler nasıl olmalı, ayrıntılar neleri içermeli mağduriyet yaratılmadan ilişkiler nasıl yürütülmeli…
Devlet yüklenici ödemeler üçgeninde yer alan paydaşların eşgüdümünün ayrıntıları…
Anlaşmalar – anlaşmazlıklar…
Bu konuda yaşanılanlarla ilgili, Danıştay, Sayıştay, Yargıtay kararları, Kamu İhale Kurulu ile Yüksek Fen Kurulu Kararları… Bu kararlar ışığında, daha anlaşılır, daha kolay ve daha sorunsuz kamu ihaleleri…
Uzman hukukçu, uzman kamu yöneticisi ve uzman sayıştay denetçisi ile birlikte araştırdık.
Sizlere örneklerden, olaylardan kesin kararlar derledik ve bu kitapta yararlanmanıza sunduk.
Bu araştırmada; alanında kaynak ve başvuru olma savı ile İhale Yasalarının ayrıntılarını kolaylıkla kullanabilmenizin yollarını önünüze seriyoruz.
Kitapta Bulunan Konu Başlıkları
– Yapım Sözleşmelerinin Kapsamı Ve Yorumlanmasındaki Uyuşmazlıklar
– İş Yerinin Yükleniciye Teslimi / Sözleşmelerde Süre Uzatımı / Sözleşmede Yüklenicinin Ve İdare Görevlilerinin Sorumlulukları
– Sözleşmede Kabul İşlemleri Ve Gecikme Cezaları / Yapım İşinin İdareye Tesliminden Sonra Yükleniciye Düzenlenecek Belgeler (İş Deneyim Belgeleri / Proje Ve Sözleşme Fiyatlarında Değişiklik Yapılması
– Yüklenicinin Sözleşmeyi İfa Edemez Hale Gelmesi, Sözleşmenin Devri
– Sözleşmenin Feshi / Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler, İş Eksilişi Ve İşin Tasfiyesi
– Teminatlar Ve Teminatların Gelir Kaydedilmesi
– Yapım İşlerinde Fiyat Farkı / Hakediş Ödemeleri
– Yapım Sözleşmelerinde Vergi Uygulamaları
– Sözleşmelerden Kaynaklanan Tazminatlar
– Sözleşmelerden Kaynaklanan Hak Arama Ve Dava Açma Usulleri
 
 
 
 
KÜNYE BİLGİLERİ

Yapım Sözleşmelerinde 350 Soruya, 350 Cevap
Duygu Kılıç Çaylı, Tuncay Gürsen, İlyas Kılıç
Seçkin Yayıncılık
Türü: Kamu İhale Hukuku
Yayın Tarihi: 2015/4
1.Cilt 1.Hamur
1.Baskı 16×24 cm
280 Sayfa
ISBN: 9789750232817