XII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı

İçindekiler

Program
Önsöz
Uzmanlık Derneklerinin Sürekli Tıp Eğitimi (STE) / Sürekli Mesleki Gelişim (SMG) Etkinlikleri
Prof. Dr. Ali Kocabaş
Bilimsel Araştırma
Prof. Dr. Yücel Kanpolat
Tıpta Uzmanlık Eğitiminde Etiğin Yeri
Dr. M. Volkan KavasProf. Dr. Berna Arda
Sağlıkta İnsan Gücü Planlaması Nasıl Yapılmalı ?
Prof. Dr. Esat Yılgör
Sağlıkta Dönüşüm: Sağlıkta Deformasyon
Doç. Dr. Mehmet Zencir
Ak Parti Hükümeti, Sağlıkta Üç Yıl Ne Yaptı/Yapamadı?
Dr. Ata Soyer
Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın Tıpta Uzmanlık Eğitimine Etkileri
Dr. Güray Kılıç
Hayatı Ertelemeyelim
Dr. Ali Küçük
Sağlıkta Dönüşüm Programının Tıpta Uzmanlık Eğitimine Etkisi
Prof. Dr. Sabahattin Aydın
Afiliasyon Projesi: Sağlık Kurumları Arasında İdeal Bir “Afiliasyon Programı” Nasıl Olmalı?
Dr. Ali Özyurt, Dr. Sema Anak, Dr. Pemra Ünalan, Dr. Arzu Uzuner, Dr. Pınar Topsever, Dr. Erdem Birgül, Dr. Raşit Tükel
Sağlık Kurumları Arasında İdeal Bir “Afiliasyon Programı” Nasıl Olmalı?
Derinlemesine Görüşmeler ile Uzmanlık Eğitiminde Afiliasyonla İlgili Düşüncelerin Belirlenmesi
Yard. Doç. Dr. Pemra C. Ünalan
Sağlık Kurumları Arasında İdeal Bir “Afiliasyon Programı” Nasıl Olmalı?
Kesitsel Bir Araştırmanın Sonuçları
Yard. Doç. Dr. Arzu Uzuner
Eğitim Hastanelerinden Afiliasyona Bakış
Dr. Sultan Kavuncuoğlu
Üniversite Hastanesinden Afiliasyona Bakış
Doç. Dr. Bülent Karadağ
Sağlık Sistemi ve Uzmanlık Eğitimi
Dr. Ceren Göker
TTB-Asistan Hekimler Eşgüdüm Kurulu (AHEK)
Dr. Ceren Göker
Üniversite Hastanelerinde Uzmanlık Eğitimi ve Bir Örgütlenme Modeli
Dr. Sadık Ç. Mollamahmutoğlu
Yeterlik Sınavları Neyi Ölçer?
Dr. Ayhan Şenol
Uzmanlık Eğitiminde Yeterlik Sürecinde Eğitici Gelişimi -Eğiticilerin Eğitimi-
Yard. Doç. Dr. H. İbrahim Durak
Tıpta Uzmanlık Eğitiminde Kurumsal Akreditasyon
Prof. Dr. İskender Sayek
Yeterlik Belgelerinin İşlevi Nedir, Ne Olmalıdır?
Prof. Dr. Semih Baskan
Hekim – Endüstri İlişkileri ve Etik
Prof. Dr. Semih Şemin
Bilimsel Araştırma Etiği
Prof. Dr. Hasan Yazıcı
Hekim – Hasta İlişkileri
Prof. Dr. Berna Arda
Hekim – Hekim İlişkisi
Dr. Orhan Odabaşı
Avrupa Birliği’nde Mesleki Yeterliklerin Karşılıklı Tanınması ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi
Gökhan Aralan
Avrupa Ortopedi ve Travmatoloji Board’u (EBOT) Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi (TOTEK) İlişkileri
Prof. Dr. Mehmet Demirhan
Avrupa Tıp Uzmanları Birliği Çalışmaları
Prof. Dr. M. Umut Akyol
Avrupa Birliği Sürecinin Türkiye’deki Tıp Uzmanlık Eğitimine Etkileri ve Beklentiler
Dr. Arslan Ümit Giray
POSTER BİLDİRİLER
KURULTAY SONUÇ BİLDİRGELERİ

Düzenleme Kurulu

Başkan
Raşit Tükel

Sekreterler
Ali Özyurt, Ali Kutsal

Üyeler
Sinan Adıyaman, Umut Akyol, Hamid Boztaş, Yıldıray Çete,
Nilüfer Kapaklı, Ali Kocabaş, Mustafa Morkoyun, Önder Okay,
Ahmet Ömer Özütemiz, Mustafa Ünlü

Bilimsel Kurul
TTB-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu
TTB-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu-Ulusal Yeterlik Kurulu
Uzmanlık Dernekleri

Künye Bilgileri

XII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı
Türk Tabipleri Birliği
Türü: Sağlık, Sağlık Bilimleri, Eğitim, E-kitap İndir, E-kitap oku
Yayın Tarihi: Kasım 2006
150 Sayfa
ISBN:

 

E-Kitap okumak için tıklayın