Vergi Suçları

Bu çalışmanın amacı, Vergi Usul Kanunu’nda düzenlenmiş olan “vergi kaçakçılığı”, “vergi mahremiyetini ihlal” ve “mükelleflerin özel işlerini yapma” suçları bakımından derinlemesine bir analiz gerçekleştirmek suretiyle, vergi suçları bakımından yürürlükte bulunan sistemin unsurlarının açıklanması ve geleceğe dönük daha iyi işleyen bir vergi ceza hukuku sisteminin yaratılmasıdır.
Çalışmamızda, yürürlükte olan cezai sistemin unsurlarının belirlenmesi için, her bir vergi suç tipi, “klasik suç tipi inceleme metodu” na uygun olarak, suçla korunan hukuki değer, fail, mağdur, maddi unsur, manevi unsur, hukuka aykırılık unsuru, kusurluluğu ortadan kaldıran ve etkileyen nedenler, suçun özel görünüş biçimleri bakımından ayrı ayrı incelenmiştir. Suç tipleriyle ilgili tatbiki mümkün ceza ilişkisini düşüren genel ve özel nitelikteki nedenlere, yaptırımlara ve özel soruşturma usullerine ise, çalışmanın üçüncü bölümünde ayrıca yer verilmiştir. Söz konusu suç tiplerinin incelenmesi sırasında, öğretideki mevcut görüşlerden, ulusal ve uluslararası yargı kararlarından, özelgelerden ve karşılaştırmalı hukuktan yararlanılmıştır.
Bu çalışma neticesinde, mevcut ceza sistemin olumlu ve olumsuz tarafları belirlenmiş, vergi suçlarıyla ilgili öğreti ve yargı kararlarında ortaya konan, ceza ve ceza muhakemesi hukukunun ana ilke ve kurallarına aykırı görüş ve uygulamalar tespit edilmiştir. Çalışmamız içerisinde yaratılan tartışma ortamı sayesinde, hukuki sorunlarla ilgili farklı görüşler aktarılıp, söz konusu sorunlarla ilgili kişisel çözüm önerilerimize de yer verilmiştir.
Kitapta Bulunan Konu Başlıkları
– Vergi Suçu Kavramı ve Karşılaştırmalı Hukukta Vergi Suçları
– Vergi Suçları
– Türk Hukukunda Vergi Suçlarında Ceza İlişkisinin Düşmesi, Yaptırım, Özel Soruşturma Ve Kovuşturma Usulleri
 
 
KÜNYE BİLGİLERİ

Vergi Suçları
Yrd. Doç. Dr. Onur Özcan
Seçkin Yayıncılık
Türü: Vergi Hukuku
Yayın Tarihi: 2015/4
1.Cilt 1.Hamur
1.Baskı 16×24 cm
607 Sayfa
ISBN: 9789750232794