Uzmanlık Dernekleri için Etik Kılavuzlar

E-Kitap okumak için tıklayın

Aydınlatılmış Onam
Hasta Hakları
Etik Kurullar
Hekim-Endüstri İlişkileri

Kılavuzların Hazırlanması Sürecine Katkıda Bulunan Uzmanlık Dernekleri Temsilcileri

Dr. Ahmet Uğur Demir (Türk Toraks Derneği)
Dr. Ali Özyurt (TTB-UDEK Yürütme Kurulu)
Dr. Ali Rıza Kandiloğlu (Türk Patoloji Federasyonu)
Dr. Aslıhan Avcı (Türk Biyokimya Derneği, Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği)
Dr. Ayşe Çaylan (Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği)
Dr. Ayşenur Meriç Teker (Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği)
Dr. Bedrettin Akova (Türkiye Spor Hekimleri Derneği)
Dr. Binnur Önal (Patoloji Dernekleri Federasyonu)
Dr. Cengiz Miroğlu (Türk Üroloji Derneği)
Dr. Çağdaş Eker (Türkiye Psikiyatri Derneği)
Dr. Çetin Önsel (Nükleer Tıp Derneği)
Dr. Dilek Gökharman (Türk Radyoloji Derneği)
Dr. Dilek Aslan (TTB-UDEK)
Dr. Dilşad Sindel (Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği)
Dr. Doğan Şahin (Türkiye Psikiyatri Derneği)
Dr. Engin Çalgüner (Anatomi Derneği)
Dr. Ferda Aydoğdu (Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği)
Dr. Ferda Perçin (Tıbbi Genetik Derneği)
Dr. Filiz Koşar (Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği)
Dr. Gülsüm Önal (Türkiye Biyoetik Derneği)
Dr. Gürbüz Polat (Türk Klinik Biyokimya Derneği)
Dr. Gürsu Kıyan (Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği)
Dr. Haluk Eraksoy (Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği)
Dr. Hamdi Çelik (Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği)
Dr. Hamide Kart Köseoğlu (Romatoloji Araştırma ve Eğitim Derneği)
Dr. Hayal Özkılıç (Türkiye Nükleer Tıp Derneği)
Dr. İbrahim Vargel (Türk Plastik-Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği)
Dr. İsmail Dölen (Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği)
Dr. İsmet Durak (Türk Oftalmoloji Derneği)
Dr. Kağan Tun (Türk Nöroşirurji Derneği)
Dr. Levent Kayaalp (Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Derneği)
Dr. Mesut Yazıcı (Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği)
Dr. Muharrem Yazıcı (Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği)
Dr. Murat Civaner (Türkiye Biyoetik Derneği)
Dr. Nevriye Gönüllü (Türk Mikrobiyoloji Derneği)
Dr. Nevzad Denerel (Türkiye Spor Hekimleri Derneği)
Dr. Nüket Örnek Büken (Türkiye Biyoetik Derneği, TTB-UDEK Etik Çalışma Grubu Temsilcisi)
Dr. Osman Çağlayan (Türk Biyokimya Derneği)
Dr. Osman İnci (Türk Üroloji Derneği, TTB-UDEK Etik Çalışma Grubu Temsilcisi)
Dr. Ömer Uğur (Türkiye Nükleer Tıp Derneği)
Dr. Özden Şener (Türk Nöroloji Derneği)
Dr. Özlem Sarıkaya (Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, TTB-UDEK Etik Çalışma Grubu Temsilcisi)
Dr. Pergin Atilla (Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği)
Dr. Ramazan İnci (Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti)
Dr. Ramazan Kahveci (Türk Plastik ve Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği)
Dr. Raşit Tükel (TTB-UDEK Yürütme Kurulu, Türkiye Psikiyatri Derneği)
Dr. Rezan Topaloğlu (Çocuk Nefroloji Derneği)
Dr. Sabahattin Saip (Türk Nöroloji Derneği)
Dr. Sait Aden (Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği-TOTBİD)
Dr. Sabri Sayınalp (Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği)
Dr. Sema Anak (TTB-UDEK Yürütme Kurulu)
Dr. Seniha Çelik (Halk Sağlığı Uzmanları Derneği)
Dr. Serap Arbak (Türk Histoloji-Embriyoloji Derneği)
Dr. Serpil Yaylacı (Türkiye Acil Tıp Derneği)
Dr. Seyyal Rota (Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti)
Dr. Süheyla Sürücüoğlu (Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti)
Dr. Soner Ozaner (Türkiye Psikiyatri Derneği)
Dr. Taflan Salepçi (Tıbbi Onkoloji Derneği)
Dr. Talia İleri (Türk Hematoloji Derneği)
Dr. Tunç Alp Kalyoncu (Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Derneği)
Dr. Yıldız Camcıoğlu (Türk Milli Pediatri Derneği)
Dr. Yeşim Işıl Ülman (Türkiye Biyoetik Derneği, TTB-UDEK Etik Çalışma Grubu Temsilcisi)

KATKIDA BULUNAN UZMANLIK DERNEKLERİ
Çocuk Nefroloji Derneği
Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Derneği
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Derneği
Halk Sağlığı Uzmanları Derneği
Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği
Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği
Nükleer Tıp Derneği
Patoloji Dernekleri Federasyonu
Romatoloji Araştırma ve Eğitim Derneği
Tıbbi Genetik Derneği
Tıbbi Onkoloji Derneği
Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği
Türk Biyokimya Derneği
Türk Hematoloji Derneği
Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği
Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği
Türk Klinik Biyokimya Derneği
Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği
Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti
Türk Milli Pediatri Derneği
Türk Nöroloji Derneği
Türk Nöroşirurji Derneği
Türk Oftalmoloji Derneği
Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği
Türk Patoloji Federasyonu
Türk Plastik-Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
Türk Radyoloji Derneği
Türk Toraks Derneği
Türk Üroloji Derneği
Türkiye Acil Tıp Derneği
Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği
Türkiye Biyoetik Derneği
Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği
Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği
Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği
Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği
Türkiye Nükleer Tıp Derneği
Türkiye Psikiyatri Derneği
Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği
Türkiye Spor Hekimleri Derneği

Künye Bilgileri

Uzmanlık Dernekleri için Etik Kılavuzlar
Türk Tabipleri Birliği
Türü: Sağlık, Sağlık Bilimleri, Tıp Etiği, Rehber, E-kitap İndir, E-kitap oku
Yayın Tarihi: Ağustos 2010
48 Sayfa
ISBN:

 

E-Kitap okumak için tıklayın