Üstün Yetenekli Çocuklar Seçilmiş Makaleler Kitabı

İçindekiler

Birinci Bölüm
Eğitim Tarihi Sürecinde Üstün Yeteneklilerin Eğitimi

Özel Eğitimin Tarihçesi / Mitat Enç
Enderun / Mitat Enç
Osmanlı Eğitim Sisteminde Enderûn Mektebi / Ülker Akkutay
Enderun: Üstün Yetenekliler İçin Saray Okulu / Füsun Akarsu
Geleneksel Seçkin Eğitiminin Yeniden Kurulamaması / Şerif Mardin

İkinci Bölüm
Üstün Yetenekli Çocukların Özellikleri

Üstün Zekâlı Çocukların Özellikleri / Doğan Çağlar
Üstün Yetenekliler / Füsun Akarsu
Üstün Zekâlı ve Üstün Özel Yetenekli Çocuklar / Ayşegül Ataman
Üstün veya Özel Yetenekliler / Hulisi Akkanat
Üstün Zekâlı ve Üstün Yetenekliler / Özlem Ersoy, Neslihan Avcı
Üstün Çocuklar / Ümit Davaslıgil

Üçüncü Bölüm
Üstün Yetenekli Çocukların Eğitimi

Özel Eğitimin Gerekçesi / Mitat Enç
Üstün Zekâlı Çocukların Eğitimi / Ümit Davaslıgil
Üstün Yetenekli Çocukların E¤itimi Sorunu / Ahmet Emre Bilgili
Üstün Yetenek ve Eğitim / Alper Şahin
Üstün Zekâlı Çocukların Eğitim ve Öğretimi / Doğan Çağlar
Okul Öncesinde Üstün Çocuklar ve Eğitimi / Esra Ömeroğlu
Üstün Olma Niteliği Kazanma / Ümit Davaslıgil
Erken Çocuklukta Üstün Zekâlı Çocuklara Uygulanacak Farklılamış Eğitim Programı /
Ümit Davaslıgil
Yaratıcı Çocuklar ve Yaratıcılığın Geliştirilmesi / Doğan Çağlar
Üstün Yetenekli Çocukların Eğitim İhtiyaçlarının Karşılanmasında Yaratıcı Dramanın Yeri / Esra Ömeroğlu
Üstün Zekâlı Çocukların Eğitim Modelleri / Doğan Çağlar
Üstün Zekâlılar İçin İlköğretimde Uygulanabilir Bir Model / Ayşegül Ataman
Üstün Zekâlı Çocukların Seçimi / Doğan Çağlar
Farklılaştırılmış Fizik Derslerinin 9.Sınıf Üstün Yetenekli Öğrenciler Üzerindeki Etkisi / Muhsin Öğretme
İstanbul Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) İçin Bir Öğrenme Modeli / Füsun Akarsu
Üstün Yetenekli Çocuklara Verilen Değerler Eğitiminde Öğretmenin Rolü / Murat Gökdere, Salih Çepni

Dördüncü Bölüm
Üstün Yetenekli Çocukların Sorunları

Üstün Yetenekli Öğrencileri Araştırmaya Yöneltme ve Psikolojik Danışma Sorunları /
Süleyman Çetin Özoğlu
10. Sınıf Türk Öğrencilerin Aşırı Duyarlılıkları Hakkında Bir Karşılaştırma Çalışması /
Buket Yakmacı Güzel
Okulda Başarısız Olan Üstün Zekâlı Çocuklar / Doğan Çağlar
Üstün Yetenekli / Zekâlı Çocuk ile Yaşamak / Ayşegül Ataman
Üstün Zihinsel Yeteneklilerin Eğitiminde Sorunlar / Füsun Akarsu

Beşinci Bölüm
Üstün Yetenekli Çocuklar ve Aileleri

Üstün Yetenekli Çocukların Ailelerinin Sorunları / Füsun Akarsu
Üstün Çocuklara Sahip Ailelerin Eğitimi / Ümit Davaslıgil
Aileler ve Öğretmenler Üstün Zekâlı Çocuklara Nasıl Yardımcı Olabilir? / Ayşegül Ataman

EK 1 : Bir Rapor
Üstün Yetenekli Çocuklar ve Eğitimleri Komisyonu Raporu (Ankara, 13-15 Mayıs 1991)

EK 2 : Özet Kaynakça
 
 
 
KÜNYE

Üstün Yetenekli Çocuklar Seçilmiş Makaleler Kitabı
Hazırlayanlar: Mustafa Ruhi Şirin, Prof. Dr. Adnan Kulaksızoğlu, Doç. Dr. Ahmet Emre Bilgi
Çocuk Vakfı Yayınları
Yayın Tarihi: 6/9/2004
516 Sayfa, 1.Baskı
Türü: Çocuk Kitapları, Araştırma
ISBN: 9755520619
 
E-Kitap okumak için tıklayın