Üsküdar Dergâhları

Üsküdar Dergâhları
E-kitap okumak için tıklayın

İçindekiler

Önsöz

Abacı Dede Efendi Nakşi Dergahı
Abdüşşekur Efendi Dergahı
Acıbadem Dergahı
Afgandergahı, Afganiler Dergahı Veya Afganlar Kalenderhanesi
Ahmed Efendi Bedevi Dergahı
Ahmediye Dergahı
Alaca Minare Nakşi Dergahı
Altunizade Şabani Dergahı
Arif Dede Dergahı
Atık Valide Sultan Dergahı
Atpazarı Celveti Dergahı
Avni Efendi Kadiri Dergahı
Ayşe Sultan Celveti Dergahı
Azız Mahmud Hüdayi Efendi Celveti Asitanesi
Balaban Dergahı
Bandırma (ya da Bandırmalızade) Dergahı Bezcizade Dergahı
Cedid Hacı Dede Kadiri Dergahı
Çamlıcalı Mehmed Efendi Şabani Dergahı
Çarşamba Dergahı
Çınarlı Dergahı
Çiçekçi Dergahı ya da Çiçekçi Camii Dergahı
Çilehane Celveti Dergahı
Devatizade Celveti Dergahı
Dividciler Dergahı
Ekmek Yemez Bayrami Dergahı ya da Etmek Yetmez Dergahı
Fenayı Ali Celveti Dergahı
Ebültevfik İbrahim Efendi Dergahı
Fethi Efendi Sa’di Dergahı
Feyzullah Efendi Halveti Dergahı
Fıstıklı Mescidi Dergahı
Gani Efendi Dergahı
Gizlice Evliya Sultan Celveti Dergahı
Hacı Dede Dergahı
Hacı Hoca Dergahı
Hacı Müştak Efendi Şabani Dergahı
Hacılar Celveti Dergahı
Halil Paşa Celveti Dergahı
Halim Gülüm Kadiri Dergahı
Hallaç Baba Sa’di Dergahı
Hamil Efendi Bedevi Dergahı
Hasib Efendi Bedevi Dergahı
Haşim Baba Dergahı
Havuzbaşı Dergahı
Haydar Baba Nakşi Dergahı
Haydar Efendi Nakşi Dergahı
Himmet Efendi Bayrami Dergahı
Hindülar Kadiri Dergahı
Hoca Balı Dergahı
Hüseyin Efendi Bedevi Dergahı
Hüseyin Kazım Efendi Kadiri Dergahı
İbrahim Efendi Celveti Dergahı
İdris Efendi Dergahı
İskender Baba Celveti Dergahı
İstavroz Bedevi Kalenderhanesi
Kalenderhane Nakşi Dergahı
Kapıağası Cerrahı Dergahı
Kapıcı Dergahı
Karabaş-ı Velı Efendi Şabani Dergahı
Karacaahmed Sultan Bektaşi Dergahı
Kartal Ahmed Efendi Kadiri Dergahı
Kasımağa Bektaşi Dergahı
Kavsara Mustafa Baba Efendi Halveti Dergahı
Kaymakçı Dergahı
Kepçe Dede Dergahı
Keşfi Ahmed Efendi Kadiri Dergahı
Kızıl Mescid Dergahı
Kurban Nasuh Efendi Rifai Dergahı
Mahmud Efendi Rifai Dergahı
Mevlevıhane Dergahı
Mihrimah Sultan Celveti Dergahı
Miskinler Tekkesi
Musalla Mescidi Dergahı
Mürüvvet Baba Bektaşi Dergahı
Nalçacı Halil Efendi Halveti Dergahı
Nasuhi Efendi Şabani Dergahı
Nevruz Efendi Kadiri Dergahı
Nur Baba Bektaşi Dergahı
Nuri Baba Bektaşi Dergahı ya da Nuri Efendi Dergahı
Oğlanlar Dergahı
Özbek Dergahı
Özbekler Nakşi Dergahı
Pazar Dergahı
Perşembe Dergahı
Rabia Adviye Dergahı
Raufi Efendi Halveti Dergahı
Rifai Asitanesi
Saçlı Hüseyin Efendi Sünbülı Dergahı
Safveti Paşa Şabani Dergahı
Salacak Bayrami Dergahı
Salı Dergahı
Sandıkçı Rifai Dergahı
Selami Ali Efendi Celveti Dergahı (1)
Selami Ali Efendi Celveti Dergahı (2)
Selami Ali Efendi Celveti Dergahı (3)
Selim Efendi Nakşi Dergahı
Selimiye Nakşi Dergahı
Settariye Dergahı
Seyfeddin Efendi Sa’di Dergahı
Seyyid Ahmed Dergahı
Şeyh Camii Dergahı
Şeyh Hacı İbrahim Efendi Dergahı
Şeyh Hafı Dergahı
Şeyh Sadık Efendi Dergahı
Şücabağı Dergahı
Tahir Baba Dergahı
Tembel Hacı Mehmed Efendi Celveti Dergahı
Tımariyye Dergahı
Toygar Tepe Rifai Dergahı
Ümmi Ahmed Efendi Şabani Dergahı
Yağcızade Sa’adi Dergahı
Yaldızlı Tekke
Yarımcı Baba Bektaşi Dergahı
Yusuf Rıza Efendi Dergahı
Zincirlikapı Kadiri Dergahı

Künye Bilgileri

Üsküdar Dergâhları
Salim Bostancıoğlu
Gözden Geçirip Yayına Hazırlayan: Prof.Dr. Ahmed Yüksel Özemre
Ahmed Yüksel Özemre Kitaplığı, Üsküdar Belediyesi Yayınları
Türü: İslam, Tasavvuf, Osmanlı Tarihi, Türkiye Tarihi, Rehber, Kişiler, E-kitap İndir, E-kitap oku
Yayın Tarihi: 2003
122 Sayfa

 

Üsküdar Dergâhları
E-kitap okumak için tıklayın