Üretmek ve Üremek: Gelecek Kuşakları Tehdit Eden Çalışma

E-Kitap okumak için tıklayın

Önsöz
Giriş
1. Üreme ve üreme riskleri (Çeviren: Meral Türk Soyer)
Üremek : süregiden, hassas, karmaşık bir süreç
Doğurganlık
Erkek tarafı
Kadın tarafı
Üreme “kazaları”
2. Çalışma ortamında eski ve yeni zehirler (Çeviren: Meltem Çiçeklioğlu)
Üreme açısından kaygılandıran 30 kimyasal
Hep gündemde olan eski zehir
Civa, “0” düzeyine ne zaman ulaşılacak?
Karbon disülfür, uyarılmadan depresyona
Çözücüler: her yerde ve tehlikeli
Sağlık sektörü : korunma kendi masrafını karşılıyor
Nadasa bırakılan bir alan
3. Topluluk Mevzuatı: risklerin ortadan kaldırılması yerine uzaklaştırma (Çeviren: Kayıhan Pala)
Uyumsuz ve etkisiz bir beraberlik
Pazarın kuralları
REACH’in katkısı
İşyerlerinde önleme
Gebe kadın çalışanların direktifi : etkisiz ve potansiyel olarak ayrımcı

4. İşte üremeye ilişkin risklerin daha iyi önlenmesi için (Çeviren: Mehmet Zencir)
Amerika Birleşik Devletleri: Sendikalar ve feminist gruplar doğrudan eylem için güçlerini birleştiriyor
Engelli parkur
Çalışanlar: Önlemenin anahtar kişileri
Sektörel yaklaşımın önemi
Üreme risklerinin ulusal önleme stratejilerine dahil edilmesi
Üreme risklerine karşı eylemin uluslar arası boyutu
5. Sonuç
Kaynaklar

Künye Bilgileri

Üretmek ve Üremek: Gelecek Kuşakları Tehdit Eden Çalışma
Marie-Anne Mengeot, Gazeteci, Laurent Vogel, Araştırmacı, ETUI-REHS
Çevirenler: Meltem Çiçeklioğlu, Kayıhan Pala, Mehmet Zencir, Meral Türk Soyer
Türk Tabipleri Birliği
Türü: Sağlık, Sağlık Bilimleri, Toplum, E-kitap İndir, E-kitap oku
Yayın Tarihi: 2008
80 Sayfa
ISBN:

 

E-Kitap okumak için tıklayın