Uluslararası ve Ulusal Hukuk Sisteminde İşyeri Hekimliği Sempozyumu

İçindekiler

Bildiriler
Dünya’da ve Ülkemizde İşyeri Hekimliğine Yaklaşım, Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Prof. Dr. Ali Güzel

İşyeri Hekimini İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Organizasyonundaki Yeri ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Gerçekleştirilmesindeki Rolü
Yard. Doç .Dr. Aydın Başbuğ

İdare Hukuku Açısından İşyeri Hekimliğine Yaklaşım ve Türk Tabipleri Birliği’nin Rolünün Kısa Bir Değerlendirmesi
Doç. Dr. Celal Erkut

İşyeri Hekimliğinde Mesleki Bağımsızlık
Dr. Haluk Başçıl

Tartışmalar

Künye Bilgileri

Uluslararası ve Ulusal Hukuk Sisteminde İşyeri Hekimliği Sempozyumu
Türk Tabipleri Birliği
Türü: Sağlık, Sağlık Bilimleri, E-kitap, E-Kitap Oku
Yayın Tarihi: Temmuz 2003
161 Sayfa
ISBN: 975-6984-56-2

 

E-Kitap okumak için tıklayın