Uluslararası Hukuk – 1

Yedi bölümden oluşan eser, Uluslararası Toplum ve Uluslararası Hukuk; Uluslararası Hukukun Kaynakları; Andlaşmalar Hukuku; Uluslararası Hukuk–Ulusal Hukuk; Uluslararası Hukuk Kişileri ve Tanıma; Ülke; Yetki konularını incelemektedir.

Uluslararası hukuku, teori ve uygulaması ile birlikte ele almayı ilke edinen Teoride ve Uygulamada Uluslararası Hukuk-I adlı çalışma, uluslararası hukukun hemen hemen her alanında ortaya çıkan son gelişme ve olayları içerecek şekilde gözden geçirilmiş, güncellenmiş ve önemli ölçüde genişletilmiştir. Bu anlamda, ulusal ve uluslararası yargı kararları ile uluslararası hukuk alanındaki en son çalışmalara geniş yer verilmiştir.

Özellikle, Uluslararası Adalet Divanı’nın 2012 tarihli Devletin Yargı Bağışıklıkları Davası, farklı yönleriyle incelenmiş ve ilgili bölümlerde kendisine ağırlıklı olarak değinilmiştir. Her ne kadar, Teoride ve Uygulamada Uluslararası Hukuk-II adlı çalışmanın konusunu oluştursa da; kuvvet kullanma ve uluslararası ceza hukuku gibi alanlardaki gelişmeler ve uygulamalar da ilgili olduğu ölçüde bu çalışmada ele alınmıştır.

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları

  • Uluslararası Hukuk Sistemi ve Uluslararası Toplum
  • Uluslararası Hukukun Kaynakları
  • Andlaşmalar Hukuku
  • Uluslararası Hukuk – Ulusal Hukuk
  • Uluslararası Hukuk Kişileri ve Tanıma
  • Ülke
  • Yetki

KÜNYE BİLGİLERİ

Uluslararası Hukuk – 1
Prof. Dr. Yusuf Aksar
Seçkin Yayıncılık
Yayın Tarihi: 2015/6
Türü: Uluslararası Hukuk
1.Hamur 424 Sayfa
3.Baskı 16×24 cm
ISBN: 9789750233401