“Uluslar arası Taşınır Satımı Sözleşmeleri Hakkında Antlaşma Tasarısı” Üzerine Bir İnceleme

“Uluslararası Taşınır Satımı Sözleşmeleri Hakkında Antlaşma Tasarısı”nın 1964 tarihli La Haye Diplomatik Konferansında kabul edilen “Uluslararası Taşınır Satımı Sözleşmelerinin Kurulmasına İlişkin Tekbiçim Kanun” (Uniform Law on the Formation of Contracts for the International Sale of Goods= ULF) oluşturmaktadır. UNCİTRAL’e verilen bu görevi yerine getirmek amacıyla, bir çalışma grubu 1977 yılının, Ocak ve Eylül aylarında, konu üzerinde yoğun çalışmalar yapmıştır.
Çalışma Grubunun hazırladığı tasarı, daha sonra, UNCİTRAL’in 1978 Mayıs/Haziran aylarında New York’da yapılan 11.Oturumunda incelenmiştir. Bu toplantıda Komisyon,”sözleşmelerin kurulmasına ilişkin kurallar”ile “taşınır satımına ilişkin kurallar”ın tek bir Antlaşmada bir araya getirilmesine karar vermiştir. Böylece de,”Uluslararası Taşınır Satım Sözleşmeleri Hakkında Antlaşma Tasarısı” (Draft Convention on the International Sale of Goods=CISG) oluşturulmuştur.
 
 
 
Künye Bilgileri
 
“Uluslar arası Taşınır Satımı Sözleşmeleri Hakkında Antlaşma Tasarısı” Üzerine Bir İnceleme
Prof.Dr.Ergun Özsunay
İstanbul Ticaret Odası Yayınları
Türü: Uluslararası İlişkiler
Yayın Tarihi: 1983
22 Sayfa
 
 
 
E-kitap okumak için tıklayın