Ulusal Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2013-2017

İçindekiler
Kısaltmalar
Tanımlar
Giriş
Birinci Bölüm
Gerekçe
Mevcut Durum
Eğitim
Sağlık
Engellilere Yönelik Hizmetler
Çocuk Koruma Sistemi ve Bakım Hizmetleri
Çocuk Adalet Sistemi
Çocuk İşçiliği
Çocuk Ve Medya
Çocuk Katılımı
Çocuğun Boş Zamanını Değerlendirme İmkânları
Aile Ve Çalışma Hayatının Uyumu
Bildirim Ve İzleme Mekanizması
Hukuki Çerçeve
Uluslararası Mevzuat
Ulusal Mevzuat
İkinci Bölüm
Misyon
Vizyon
Temel Değerler ve Yaklaşım
Stratejik Amaçlar
Eylem Planı
Amaç 1. Çocuğa Saygıyı Ve Çocuk Hakları Kültürünü Geliştirmek
Amaç 2. Çocuk Haklarına İlişkin Karar Süreçlerine Bütün Çocukların Katılımını Sağlamak
Amaç 3. Çocuğun Doğduğu, Büyüdüğü Ve Yetiştiği Ortamı Korumak ve Fiziksel Çevreyi İyileştirmek
Amaç 4. Çocuk Hakları Kültürü Çerçevesinde Eğitim Politika Ve Programları Geliştirmek
Amaç 5. Sağlık Hizmetlerini Geliştirmek
Amaç 6. Aileye Ve Çocuğa Yönelik Destek Ve Özel Koruma Hizmetlerini Geliştirmek
Amaç 7. Çocuk Adalet Sistemini İyileştirmek
Amaç 8. Çocuk Dostu Bir Medya Oluşturmak
Amaç 9. Etkin Bir Denetleme, İzleme Ve Değerlendirme Sistemi Kurmak
Üçüncü Bölüm
İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon
Yürürlük ve Uygulama Esasları
 
 
Künye Bilgileri

Ulusal Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2013-2017
T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Yayın Tarihi: 2013 – 2017
78 Sayfa
Türü: Eğitim, Engelli Eğitimi, Çocuk Eğitimi
 
E-Kitap okumak için tıklayın