Türkiye’de Tıp Fakülteleri Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Nitel Değerlendirme Raporu 2008

İçindekiler
Sunuş
Türkiye’de Tıp Fakülteleri Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Nitel Değerlendirme Raporu 2008
Tartışma Ve Sonuç
Kaynaklar
Ek 1. Çalışmaya Katılan Tıp Fakülteleri
Ek 2. Tıp Fakültelerinin Eğitim Programlarının Nitel Değerlendirilmesi Anket Formu 2008

Künye Bilgileri

Türkiye’de Tıp Fakülteleri Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Nitel Değerlendirme Raporu 2008
Dr. İskender Sayek, Sevgi Turan, Dr. Orhan Odabaşı
Türk Tabipleri Birliği
Türü: Sağlık, Sağlık Bilimleri, Eğitim, E-kitap İndir, E-kitap oku
Yayın Tarihi: Haziran 2008
48 Sayfa
ISBN:

 

E-Kitap okumak için tıklayın