Türkiye’de Biyoteknoloji ve Toplumsal Kesimler / Profesyoneller Kentsel Tüketiciler Köylüler

Türkiye’de Biyoteknoloji ve Toplumsal Kesimler / Profesyoneller Kentsel Tüketiciler Köylüler
E-Kitap okumak için tıklayın

İçindekiler

Sunuş
Grafikler Listesi
Tablolar Listesi
Bölüm 1: Giriş
1.1. Konu ve Kapsam
1.2. Amaç ve Önem
Bölüm 2: Biyoteknolojinin Tarihsel Gelişimi ve Uygulama Alanları
2.1. Biyoteknolojinin Tanımı ve Gelişim Tarihi
2.2. Biyoteknolojinin Uygulam Alanları
2.2.1. Tarım ve Hayvancılık Alanında Kullanımı
2.2.2. İlaç ve Sağlık Alanında Kullanımı
2.2.3. Gıda Sanayinde ve Diğer Sanayi Alanlarında Kullanımı
2.2.4. Enerji ve Askeri Alanlarında Kullanımı
2.3. Biyoteknolojinin Olası Yarar ve Riskleri
2.4. Türkiye’de Biyoteknolojinin Durumu ve Gelişiminin Kısa Tarihi
Bölüm 3: Teknoloji ve Değişme Kuramları
3.1. Teknoloji ve Değişme
3.2. Teknoloji ve Gelişme Konusunda Farklı Yaklaşımlar
Bölüm 4: Biyoteknolojiye Farklı Yaklaşımlar
4.1. Biyoteknolojiye Olumlu Bakış: Teknolojizm
4.2. Biyoteknolojiye Karşıt/Olumsuz Bakış: Postmodern Cemaatçilik ve Ekolojizm
4.3. Biyoteknolojiye Eleştirel Bakış: Ekonomi-Politik Yaklaşım
4.3.1. Biyoteknoloji ve Etik
4.3.2. Biyoteknoloji ve Sosyo Ekonomik Yapı
4.3.3. Biyoteknolojinin Kötüye Kullanımı
4.4. Biyoteknoloji Uygulamalarında Risklerin Azaltılması Konusunda Girişimler
Bölüm 5: Yöntem
5.1. Temel Yaklaşım
5.2. Evren ve Örneklem
5.3. Veri Toplama Teknikleri
Bölüm 6: Bulgular ve Tartışma
6.1. Örneklemin Demografik Özellikleri ve Açıklayıcı Gündelik Yaşam Davranışları
6.1.1. Demografik Özellikler
6.1.2. Açıklayıcı Gündelik Yaşam Davranışları ve Biyoteknoloji Bikgisi
6.1.2.1. Okuma Alışkanlıkları
6.1.2.1.1. Gazete Okuma Alışkanlığı
6.1.2.1.2. Kitap Okuma Alışkanlığı
6.1.2.2. Siyasal Görüş ve Dindarlık Düzeyi
6.1.2.3. Görüşülen Kişilerin Biyoteknoloji Konusunda Bilgisi
6.2. Toplumsal Kesimler ve Demografik ve Açıklayıcı Değişkenler
6.2.1. Toplumsal Kesimler ve Demografik Özellikleri
6.2.1.1. Toplumsal Kesimlerin Cinsiyet, Yaş ve Eğitim Düzeyleri
6.2.1.2. Toplumsal Kesimlerin Doğum Yeri ve Yaşamını En Uzun Geçirdiği Yer
6.2.2. Toplumsal Kesimler ve Gelir Düzeyleri
6.2.3. Toplumsal Kesimler ve Okuma Alışkanlıkları
6.2.3.1. Toplumsal Kesimler ve Gazete Okuma
6.2.3.2. Toplumsal Kesimler ve Kitap Okuma
6.2.4. Farklı Kesimlerin Siyasal Görüş ve Dindarlık Düzeyleri
6.2.5. Farklı Kesimlerin Yenilikleri İzleme Koşul ve Kaynakları
6.2.6. Toplumsal Kesimler ve Biyoteknoloji Konusunda Bilgi
6.2.7. Farklı Kesimlerin Yeni Bir Ürüne Karşı Tavrı
6.2.8. Yeni Ürünlerin Tüketiminde Önem Verilen Özellikler
6.2.9. Yeni Teknoloji Konusunda Güven Duyulan Kaynak
6.2.10. Toplumsal Kesimler ve Bilimsel Araştırmalarda Öncelikli Alanlar
Bölüm 7: Bilim, Teknoloji, Din ve Piyasa İlişkisi ve Biyoteknoloji Uygulamalarına Bakış: Betimleyici Analizler
7.1. Bilim, Teknoloji, Din ve Piyasa İlişkisine Bakış
7.1.1. Bilim ve Bilim İnsanına Bakış
7.1.2. Teknoloojiye Bakış
7.1.3. Din ve Bilim-Teknoloji İlişkisine Bakış
7.1.4. Bilim-Piyasa İlişkisine Bakış
7.2. Biyoteknolojinin Farklı Uygulama Alanlarına Bakış
7.2.1. Tarım ve Hayvancılık Alanındaki Biyoteknoloji Uygulamalara Bakış
7.2.2. Gıda Alanındaki Biyoteknoloji Uygulamalarına Bakış
7.2.3. Sağlık Alanındaki Biyoteknoloji Uyugulamalarına Bakış
7.2.4. Kopyalama/Klonlama Alanındaki Biyoteknoloji Uygulamalarına Bakış
Bölüm 8: Bilim-Teknoloji, Din-Bilim, Piyasa İlişkileri ve Biyoteknoloji Uygulamalarına Bakış: Ortalama ve Varyans Analizleri
8.1. Bilim-Teknoloji, Din-Bilim ve Bilim-Piyasa İlişkisine Bakış
8.1.1. Farklı Kesimlerin Bilim-Teknoloji, Din-Bilim ve Bilim-Piyasa İlişkisine Bakışı
8.1.2. Toplumsal Cinsiyet ve Bilim-Teknoloji, Din-Bilim ve Bilim-Piyasa İlişkisine Bakış
8.1.3. Yaş ve Bilim-Teknoloji, Din-Bilim ve Bilim-Piyasa İlişkisine Bakış
8.1.4. Eğitim ve Bilim-Teknoloji, Din-Bilim ve Bilim-Piyasa İlişkisine Bakış
8.1.5. Doğum Yeri ve Bilim-Teknoloji, Din-Bilim ve Bilim-Piyasa İlişkisine Bakış
8.1.6. Yaşamının Çoğunu Geçirdiği Yer ve Bilim-Teknoloji, Din-Bilim ve Bilim-Piyasa İlişkisine Bakış
8.1.7. Gelir ve Bilim-Teknoloji, Din-Bilim ve Bilim-Piyasa İlişkisine Bakış
8.1.8. Okuma Alışkanlığı ve Bilim-Teknoloji, Din-Bilim ve Bilim-Piyasa İlişkisine Bakış
8.1.8.1. Gazete Okuma Sıklığına ve Bilim-Teknoloji, Din-Bilim ve Bilim-Piyasa İlişkisine Bakış
8.1.8.2. Gazetede Okunan Bölüm ve Bilim-Teknoloji, Din-Bilim ve Bilim-Piyasa İlişkisine Bakış
8.1.8.3. Kitap Okuma Alışkanlığı ve Bilim-Teknoloji, Din-Bilim ve Bilim-Piyasa İlişkisine Bakış
8.1.9. Siyasi Görüş ve Bilim-Teknoloji, Din-Bilim ve Bilim-Piyasa İlişkisine Bakış
8.1.10. Dindarlık Düzeyi ve Bilim-Teknoloji, Din-Bilim ve Bilim-Piyasa İlişkisine Bakış
8.1.11. Yeni Teknolojileri İzleme Bilim-Teknoloji, Din-Bilim ve Bilim-Piyasa İlişkisine Bakış
8.1.11.1. Yeni Teknolojilerden Haberdar Olma Durumu Bilim-Teknoloji, Din-Bilim ve Bilim-Piyasa İlişkisine Bakış
8.1.11.2. Yeni Teknolojilerden Haberdar Olunan Kaynak ve Bilim-Teknoloji, Din-Bilim ve Bilim-Piyasa İlişkisine Bakış
8.2. Biyoteknoloji ve Farklı Uygulama Alanlarına Bakış
8.2.1. Farklı Kesimlerin Biyoteknoloji ve Uygulama Alanlarına Bakışı
8.2.1.1. Farklı Toplumsal Kesimlerin Biyoteknoloji ve Uygulama Alanlarına Bakış
8.2.1.2. Profesyonellik Alanlarına Göre Biyoteknoloji ve Uygulama Alanlarına Bakış
8.2.2. Cinsiyete Göre Biyoteknoloji ve Uygulama Alanlarına Bakış
8.2.3. Yaşa Göre Biyoteknoloji ve Uygulama Alanlarına Bakış
8.2.4. Eğitim Düzeyine Göre Biyoteknoloji ve Uygulama Alanlarına Bakış
8.2.5. Doğum Yerine Göre Biyoteknoloji ve Uygulama Alanlarına Bakışı
8.2.6. Yaşamının Çoğunu Geçirdiği Yere Göre Biyoteknoloji ve Uygulama Alanlarına Bakışı
8.2.7. Gelire Göre Biyoteknoloji ve Uygulama Alanlarına Bakış
8.2.8. Okuma Alışkanlığına Göre Biyoteknoloji ve Uygulama Alanlarına Bakış
8.2.8.1. Gazete Okuma Sıklığına Göre Biyoteknoloji ve Uygulama Alanlarına Bakış
8.2.8.2. Gazetede Okunan Bölüme Göre Biyoteknoloji ve Uygulama Alanlarına Bakış
8.2.8.3. Kitap Okuma Alışkanlığına Göre Biyoteknoloji ve Uygulama Alanlarına Bakış
8.2.9. Siyasal Görüşe Göre Biyoteknoloji ve Uygulama Alanlarına Bakış
8.2.10. Dindarlık Düzeyi ve Biyoteknoloji ve Uygulama Alanlarına Bakış
8.2.11. Yeni Teknolojileri İzleme Biyoteknoloji ve Uygulama Alanlarına Bakışı
8.2.11.1. Yeni Teknolojilerden Haberdar Olma Durumu ve Biyoteknoloji ve Uygulama Alanlarına Bakışı
8.2.11.2. Yeni Teknolojilerden Haberdar Olunan Kaynak ve Biyoteknoloji ve Uygulama Alanlarına Bakışı
8.2.12. Biyoteknoloji Konusunda Bilgi ve Biyoteknoloji ve Uygulama Alanlarına Bakışı
8.2.12.1. Biyoteknolojinin Kavramını Duyma ve Biyoteknoloji ve Uygulama Alanlarına Bakışı
8.2.12.2. Biyoteknolojinin Ne Olduğunu Bilme ve Biyoteknoloji ve Uygulama Alanlarına Bakışı
Bölüm 9: Katılımcıların Biyoteknolojinin Uygulanması ve Geleceğine İlişkin Görüşleri
9.1. Katılımcıların Biyoteknolojinin Uygulama Koşullarına İlişkin Görüşleri
9.2. Biyoteknolojide Öncelikli Alanlar
9.3. Bilimsel Çalışma ve Politikalarına İlişkin Görüşler
9.4. Biyoteknoloji Eğitimi Alma İsteği
Bölüm 10: Sonuç ve Öneriler
 
 
 
Künye Bilgileri
 
Türkiye’de Biyoteknoloji ve Toplumsal Kesimler / Profesyoneller Kentsel Tüketiciler Köylüler
Hayriye Erbaş
Ankara Üniversitesi Yayınları
Türü: Bilim, Fen Bilimleri
Yayın Tarihi: 2008
222 Sayfa
ISBN: 9789754827736
 
 
 
Türkiye’de Biyoteknoloji ve Toplumsal Kesimler / Profesyoneller Kentsel Tüketiciler Köylüler
E-Kitap okumak için tıklayın