Türkiye’de Bakliyat Üretimindeki Sorunların Çözümü ve Dışa Bağımlılığı Azaltacak Politikaların Geliştirilmesi

Türkiye’de Bakliyat Üretimindeki Sorunların Çözümü ve Dışa Bağımlılığı Azaltacak Politikaların Geliştirilmesi
E-kitap okumak için tıklayın

İçindekiler
 
1. Giriş
2. Materyal ve Yöntem
1. Materyal
2. Yöntem
a. Üretici Düzeyinde Örnekleme
b. Toptancılar ve İhracatçılar Düzeyinde Örnekleme
c. Tüketici Düzeyinde Örnekleme
3. Dünyada Bakliyat Üretimi, Tüketimi ve Dış Ticareti
1. Dünya Bakliyat Üretimi
a. Kuru Fasulye
b. Nohut
c. Mercimek
2. Dünya Bakliyat Ticareti
a. İhracatçı Ülkeler
* Kuru Fasulye
* Nohut
* Mercimek
b. İthalatçı Ülkeler
* Kuru Fasulye
* Nohut
* Mercimek
3. Dünya Bakliyat Fiyatları
4. Dünya Bakliyat Tüketimi
a. Kuru Fasulye
b. Nohut
c. Mercimek
4. Türkiye’de Bakliyat Üretimi, Tüketimi ve Dış Ticareti
1. Türkiye Kuru Fasulye Üretimi, Tüketimi ve Dış Ticareti
a. Üretim
b. Türkiye’de Kuru Fasulye Dış Ticareti
* Kuru Fasulye İthalatı
* Kuru Fasulye İhracatı
* Kuru Fasulye Tüketimi
2. Türkiye Nohut Üretimi, Tüketimi ve Dış Ticareti
a. Türkiye’de Nohut Dış Ticareti
* Nohut İthalatı
* Nohut İhracatı
b. Nohut Tüketimi
3. Türkiye Mercimek Üretimi, Tüketimi ve Dış Ticareti
a. Türkiye’de Mercimek Dış Ticareti
* Mercimek İthalatı
* Mercimek İhracatı
b. Mercimek Tüketimi
5. Türkiye’de Bakliyat Tarımı Yapılan Bölgeler ve Özellikleri
1. İç Anadolu Bölgesi
a. İç Anadolu Bölgesinde Üretilen Bakliyatlar
* Kuru Fasulye
* Nohut
* Mercimek
2. Güneydoğu Anadolu Bölgesi
a. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Üretilen Bakliyatlar
* Kuru Fasulye
* Nohut
* Mercimek
3. Diğer Bölgeler
a. Marmara Bölgesi
b. Karadeniz Bölgesi
c. Doğu Anadolu Bölgesi
d. Ege Bölgesi
e. Akdeniz Bölgesi
6. Trakya Bölgesinde Bakliyatların Üretim Potansiyeli
1. Trakya Bölgesinin Bakliyat Üretimi Açısından Değerlendirilmesi
a. Toprak Yapısı Açısından Bölgenin Bakliyat Üretimine Uygunluğu
* Tekirdağ
* Edirne
* Kırklareli
b. Sulanabilir Arazi Varlığı Açısından Bölgenin Bakliyat Üretimine Uygunluğu
* Tekirdağ
* Edirne
* Kırklareli
2. Bakliyatların (Fasulye, Nohut, Mercimek) Toprak ve İklim İstekleri Açısından Değerlendirilmesi
a. Fasulyenin Toprak İstekleri
b. Fasulyenin İklim İstekleri
c. Nohutun Toprak İstekleri
d. Nohutun İklim İstekleri
e. Mercimek Toprak İstekleri
f. Mercimek İklim İstekleri
7. Türkiye Bakliyat Tarımında Uygulanan Tarım Politikaları
1. Üretim Politikaları
a. Destekleme Alımları ve İlgili Kuruluşlar
b. Bakliyat Üretimini Teşvik Politikaları
* Tarımsal Yapı Politikası
* Üretim Süreci Politikası
* Nadas Alanlarının Değerlendirilmesi Projesi
2. Fiyat ve Pazar Politikaları
a. Fiyat Politikaları
* Enflasyon ve Bakliyat Fiyatları
* Enflasyon ve Kuru Fasulye Fiyatları
* Enflasyon ve Nohut Fiyatları
* Enflasyon ve Mercimek Fiyatları
* Girdi Fiyatları Karşısında Bakliyat Fiyatları
b. Pazar Politikaları
* Türkiye’de Bakliyatların Pazarlanması
Hasat
Pazara Hazırlama
Kalibrasyon ve Ambalajlama
3. Türkiye’de Bakliyatlarda Uygulanan Tarım Politikalarının Değerlendirilmesi
4. Diğer Ülkelerdeki Bakliyat Politikalarının Türkiye ile Karşılaştırılması
a. ABD ve Kanada’daki Bakliyat Politikaları
b. AB Ülkelerindeki Bakliyat Politikaları
c. AB Ülkelerindeki Bakliyat Politikalarına Türkiye’nin Uyumu
8. Saha Araştırması Bulguları
1. Üreticilerden Elde Edilen Bulguların Değerlendirilmesi
a. Üreticilerle İlgili Bilgiler
* Üreticilerin Yaş Dağılımı
* Üreticilerin Eğitim Durumları
* Kooperatifçilik Düzeyi
2. Bölgedeki Üreticilerin Bakliyat Tarımına Yaklaşımları
a. Üreticilerin Bakliyat Tarımı Üzerine düşünceleri
b. Bölgede Bakliyat Tarımının Uygulanma Olanakları
3. Türkiye Genelindeki Diğer Bölge Üreticilerinden Elde Edilen Bulguların Değerlendirilmesi
a. Tarımsal Girdi Kullanımı
* Tohumluk Kullanımı
* Tohumluk Temin Edilen Yerler
* Kimyasal Gübre Kullanımı ve temin Edilen Yerler
b. Ürün Satışı Yapılan Yerler
c. Bakliyat Üretiminde Kooperatifçilik Durumu
d. Üreticilerin Bakliyat Fiyat ve Alımlarına Bakış Açıları
* Bakliyat Fiyatları Hakkındaki Düşünceler
* Bakliyat Alımları Hakkındaki Düşünceler
4. Türkiye’de Bakliyat Ticareti Yapan Toptancılarla İlgili Bulguların Değerlendirilmesi
a. Yozgat
b. Konya
c. Niğde
d. Nevşehir
e. Şanlıurfa – Diyarbakır – Mardin
f. İstanbul
* Reis Tarımsal Ürünler A.Ş.
* Gökbayrak Gıda Mad.Tic.ve San.A.Ş.
* Dağsan Gıda San. ve Tic. A.Ş.
* Migros
* Dinçer Gıda San.Tic.Ltd.Şti
* Göze Tarım Ürünleri Paz.San. ve Tic. A.Ş.
g. Ankara
* Durukan Gıda ve İhtiyaç Maddeleri A.Ş.
* Çağlayan Gıda ve Tic.Ltd.Şti.
* Başağaç Gıda ve Tic. A.Ş.
5. Toptancıların Bakliyat Pazarlaması Hakkında Genel Bilgiler
a. Toptancıların Yerli ve İthal Bakliyatlar İçin Görüşleri
6. Bakliyat İthalatçılarından Elde Edilen Bulguların Değerlendirilmesi
a. Arbel Bakliyat – Hububat San. ve Tic.Ltd.Şti.
b. Memişoğlu Tarım Ürünleri San.Tic.A.Ş.
c. Serttaşlar Tic.Koll.Şti.
d. Komas Tarım Ürünleri San.Tic.A.Ş.
7. Bakliyat Tüketicilerinden Elde Edilen Bulguların Değerlendirilmesi
a. Tüketim Sıklığı
b. Satın Alma Miktarları ve Satın Alma Yerleri
c. Tüketicilerin İthal Bakliyatlar Hakkındaki Tutum ve Davranışları
d. Üretim Bölgesinin, Satın Alma Düzeyine Etkileri
e. Bakliyat Satın Almayı Etkileyen Faktörler
9. Bakliyat Üretimini Sınırlayan ve İthalatı Zorunlu Kılan Faktörler
a. Tarımsal Yapıdan Kaynaklanan Sorunlar
b. Pazarlamadaki Sorunlar
c. Tarım Politikalarının Yetersizliğinden Kaynaklanan Sorunlar
d. Ekonomik Analiz
10. Sonuç
Kaynaklar
Yayın Listesi

 
 
 
Künye Bilgileri
 
Türkiye’de Bakliyat Üretimindeki Sorunların Çözümü ve Dışa Bağımlılığı Azaltacak Politikaların Geliştirilmesi
Hazırlayan: Yrd.Doç.Dr.Okan Gaytancıoğlu, Prof.Dr.İ.Hakkı İnan, Arş.Gör.Harun Hurma, Arş.Gör.Celal Demirkol
İstanbul Ticaret Odası Yayınları
Türü: Ekonomi, Tarım
Yayın Tarihi: 2006
160 Sayfa
ISBN: 9944600903
 
 
 
Türkiye’de Bakliyat Üretimindeki Sorunların Çözümü ve Dışa Bağımlılığı Azaltacak Politikaların Geliştirilmesi
E-kitap okumak için tıklayın