Türkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisi Açılıyor

E-Kitap okumak için tıklayın

Bize Yalan Söylediler!
Sağlık Sistemi $oygun Sistemine Dönüştü!

“Sağlık Reformu yapıyoruz… Herkesin sağlık sigortası olacak… Hastalandığında istediği hastaneye gidecek, istediği hizmeti alacak… Eskisinden fazla, ek hiçbir para ödemesi de gerekmeyecek.” demişlerdi. Peki ne oldu?
Hele bir hastaneye gitmeyelim: “Katılım payı” diyorlar, alıyorlar… “İlave ücret” diyorlar, alıyorlar… “Reçete bedeli” diyorlar, alıyorlar…
“On gün içinde ikinci defa geldin” diyorlar, alıyorlar… “Yatak ücreti” diyorlar, alıyorlar…
“Eşdeğer ilaç farkı” diyorlar, alıyorlar… Alıyorlar da alıyorlar.
Biz vermekten bıktık usandık, onlar almaya doymuyorlar. Ellerinden gelse canımızı da alacaklar.
Sağlık sistemi soygun sistemine dönüştü. Gerçek apaçık ortada:
Bize yalan söylediler!
Asıl amaçları; sağlığı paralı hale getirmek, ticarileştirmek, özelleştirmek. Sağlık hepimiz için bir hak, oysa.
Hastalandığımızda, güçsüz, çaresiz, muhtaç düştüğümüzde… Sağlık hizmetlerinin hepimiz için eşit, ücretsiz, nitelikli ve ulaşılabilir olması gerekiyor.
Sağlık hakkımız için mücadele etmemiz gerektiğini biliyoruz.
Bu amaçla el ele veriyor, yan yana geliyor; Sağlık Hakkı Meclisleri’ni kuruyoruz. Türkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisi’nin açılışını 11 Mart Pazar günü yapıyoruz. Meclislerimiz; sendikalar, meslek örgütleri, siyasi partiler, emekten yana örgütler,
hasta hakları dernekleri, yerel inisiyatifler, yöre-mahalle dernekleri…
Ve tabii ki; sağlık hakkı tehlikede olan bütün yurttaşlarımızın katılımına açık. Katılın; sağlığı konuşalım.
Katılın; sağlık hakkımızı savunalım. Katılın; sağlıklı bir dünya yaratalım!

11MART2012
Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu Balgat-Ankara

$igortalı $oygun

Genel $ağlık $igortası’nın (G$$) ertelenen hükümleri 1 Ocak 2012’de yürürlüğe girdi. Sosyal Yardımlaşma Vakıfları’nın önünde “gelir testi” kuyrukları oluştu.
Çünkü; bu ülkede yaşayan herkes Sosyal Güvenlik Kurumu’na ($GK) G$$ primi ödemek zo- runda. Tek istisna milletvekilleri, Anayasa Mahkemesi üyeleri ve aileleri. Yani bu halk karşıtı yasayı çıkaranlar ve iptal etmesi gerekenler kendilerini kurtarmışlar. Gerisini, hepimizi teffer- ruat olarak görmüşler.
G$$’de kendiniz sigortalı olsanız bile…
18 yaşını bitiren ve üniversiteye gitmeyen ya da üniversite öğrencisi olsa da 25 yaşını doldu- ran çocuğunuz varsa (çalışmasa, hiçbir geliri olmasa da) prim ödemek zorundasınız.
Sadece erkek çocuklar değil, 18 yaşını dolduran (1 Ekim 2008 öncesi bakmakla yükümlü olunmayan) kız çocukları da anne, babalarının sağlık sigortasından yararlanamayacak artık.
Sigortasız çalıştırılanlar da, (işsizlik sigortasından yararlanamayan) işsizler de, emeklilik için gün sayısını doldurup yaşa takılanlar da gelir testinden geçemezlerse prim ödeyecekler.
Ay boyunca belirli gün ve saatlerde çalışanlar da, eksik günlerine ait primlerini kendileri ya- tıracaklar.

Tablo: 2012 Yılı Ocak-Haziran Dönemi G$$ Primleri

Kişi Başı Aylık Gelir Gelir Aralığı G$$ Prim Tutarı
Brüt asgari ücretin üçte birinin altında 0-295,5 TL Primini devlet ödeyecek
Brüt asgari ücretin üçte biri ile asgari ücret arasında 295,50-886,50 TL 295,50 x % 12=35,46 TL
Brüt asgari ücret ile asgari ücretin iki katı arasında 886,50-1.773 TL 886,50 x % 12 = 106,38 TL
Brüt asgari ücretin iki katından fazla 1.773 TL ve üstü 1.773 X %12 = 212,76 TL

Dikkat, mutfakta $GK var
Prim ödeyecek paranızın olmaması, fakir olmanız, evsiz barksız, kimsesiz, muhtaç olmanız fark etmiyor. Gelir testini geçebilmek için aylık gelirinizin 295 TL’den az olduğunu devlete ispatlamanız gerekiyor.
Aksi takdirde taksimetre işlemeye başlıyor. Gelir testi yapılırken…
Tapudaki arsanızdan bankadaki hesabınıza, evinizde doğalgaz mı tezek mi yaktığınızdan mutfağınıza ayda kaç defa et, süt, sebze girdiğine kadar her harcamanızın hesabını verme- niz isteniyor.

Ölümüne G$$
1 Ocak 2012’den itibaren, ödemeniz gereken G$$ primleri, ödeyemeseniz bile, borç olarak he- sabınıza yazılıyor. Hele gelir testini yaptırmanız gerektiği halde yaptırmadıysanız her ay 213 TL borçlanmaya başladınız demektir.
Benim herhangi bir sağlık sorunum yok, hasta- neye de işim düşmüyor nasılsa, bu G$$ beni il- gilendirmez diye düşünmeyin sakın. Yıllarca hiç hastaneye uğramasanız da G$$ prim borcunuz hesabınızda birikiyor. Bir gün hastaneye düştü- ğünüzde ise, tek bir gün prim borcunuz olsa dahi (acil serviste bile) sağlık hizmeti alamayacaksınız.
Emekli olmadan ya da ölmeden kurtulmak yok G$$’den.

VEFAT
Kastamonu eşrafından merhum Hacı Abdullah ile merhume Hacı Hafize
mahdumu
(Kunduracı)
Abdurrahman Uygur
Hakk’ın rahmetine kavuşarak
G$$ primi ödemekten kurtulmuştur.
Cenazesi yarın öğle namazını müteakip Asri Mezarlık’ta toprağa verilecektir.
Cenazeye çelenk gönderilmemesi, sevenlerinin
$GK’ya bağışta bulunmaları rica olunur.”

AKP’nin Bıçak Parası: İlave ücret
AKP Hükümeti “Bütün hastaneleri sigortalılara açtık, artık herkes özel hastanelere girebiliyor” diye propaganda yapıyor.
Evet, artık özel hastanelere girebiliyoruz… Peki, çıkarken ne oluyor?.. Adına “ilave ücret” diyorlar, önümüze milyonlarca, milyarlarca liralık
fatura koyuyorlar. İstersen ödeme!
Gûya ilave ücrete sınır koymuşlar; en fazla %70 alabileceklermiş.
Bir kere özel hastaneye düşmeye görelim. Sınır mınır tanımadan ko- partabildikleri kadar alıyorlar.
Böyle olduğunu Hükümet de biliyor; kısacası “alabildiğini al” diyor.

Vicdanın, ahlâkın, insanlığın sıfır noktası: Paran varsa kansız, paran yoksa kanlı ameliyat
“İstisnai sağlık hizmeti” diye bir şey uydurdular. Hastalar, bazı tedavilerden faydalanabilmek için $GK’nın belirlediği ücretin üç katını vezneye yatırmak zorundalar.
Diyelim ki safra kesenizde taş var ve robotik cerrahi metoduyla ”kansız ameliyat” olmak istiyorsunuz. Önce hastanenin veznesine uğrayıp 2.160 TL yatırmanız gerekiyor.
Eğer o kadar paranız yoksa ancak klasik metodla ameliyat olabilirsiniz. Yani cerrahınız mec- buren karnınızı yukarıdan aşağı yarmak zorunda.
Bu arada tek kişilik hasta odasında kalırsanız günlük 90 TL, iki kişilik hasta odasında kalırsa- nız da 45 TL daha eklenecek faturanıza.

Tablo: İstisnai sağlık hizmetleri

G$$’niz batsın
Başlangıçta; “SSK’lılar, Bağ-Kur’lular, Emekli Sandığı mensupları sağlık hizmeti için eskiden ne kadar para ödüyorsa G$$ gelince de o kadar ödeyecekler. Ek hiçbir külfet gelmeyecek sigortalılara” demişlerdi.
Eskiden olmayan tam on bir kalem yeni ödeme kalemi geldi sağlıkta. Her geçen gün de yenileri geliyor.
Bir de alay eder gibi “Genel Sağlık Sigortası” diyorlar adına. Sizin G$$’niz batsın!

Tablo: Sağlıkta Katılım Payları, İlave Ücretler: AKP’den Önce-AKP’den Sonra

Soyundukça soyuluyoruz
Başlangıçta “Sigortalılar olanlar sadece 2 TL muayene ücreti ödeyecek.” demişlerdi.
Aradan daha üç yıl geçti, muayene için ödediğimiz “ka- tılım payı” 40 TL’ye kadar çıktı.

Artık aciller bile paralı
Dokuz yıldır “Sağlıkta Reformu” diye övünüyorlar, acil servisleri bile paralı hale getirdiler. Hemen, o an, o saniye müdahale edilmesi gerekmeyen hastalar acil hasta kabul
edilmeyecekmiş. Devlet hastanesiyse sekiz, özel hastaneyse on beş TL tahsil edilecek… Özel
hastanede üzerine bir de ilave ücret, Yani AKP parası eklenecekmiş.
Neymiş?.. Poliklinik muayenesi paralı, aciller parasız olduğu için vatandaş olur olmaz acile gidiyormuş.
O zaman, poliklinikleri parasız yap da acillere gitmeyelim. O parayla evimize ekmek götürelim. Yok, öyle olmaz…

Üstelik daha önce muayene ücreti ödemeyen SSK’lı aktif çalışanlar, yeşil kartlılar, devlet memurları ve emeklileri ile aile bireyleri de artık “katılım payı” ödemek zorundalar.

Tablo: Poliklinik Muayene Katılım Payları: AKP’den Önce-AKP’den Sonra

N’olacak, peki?..
Seçim zamanı oyları toplarım… Sonra, her fırsatta vatandaşın cebini tırtıklarım!

Aktif SSK’lılar/Yeşil Kartlılar/Devlet Memurları, Emeklileri, Aile Bireyleri Emekli SSK’lılar/ Aktif ve Emekli SSK’lı Aile Bireyleri Aktif Bağ-Kur’lular ve Aile Bireyleri Emekli Bağ-Kur’lular ve Aile Bireyler

Adalet ve Terakki Partisi: Kanunsuz Hukuksuz Keyfi
İşlerine gelince her fırsatta, çoktan tarih olmuş İttihat Terakki Partisi’ne çatıyorlar. Sonra aynısını kendileri yapıyorlar.
Geçmişte, İttihat ve Terakki Partisi, Meclis-i Mebusan’ı by-pass ederek ülkeyi Kanun-i Muvak- kat’larla yönetmişti.
Şimdi de Adalet ve Terakki Partisi aynı yolu izliyor; Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin iradesini hiçe sayarak Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkarma yetkisini Kanunsuz, Hukuksuz, Keyfi biçimde kullanıyor.
Gece yarısı, kendi milletvekillerinden bile kaçırarak yayınladığı KHK’larla sağlık hizmetleri- nin özelleştirilmesinin hukuki zeminini hazırlıyorlar.

Kamu Hastane $irketleri
Sağlık ocaklarını, SSK hastanelerini, olanaklarını kısarak hallet- tiler; şimdi sıra devlet hastanelerine geldi.
Devlet hastanelerinin başına özel sektörden, ticarete kafası çalışan yöneticiler getiriyorlar.
Bu tacir kafalı yöneticiler hastaneleri kâr-zarar hesabına göre çalıştıracaklar… Hastaneye ne kadar kâr ettirirlerse maaşları o kadar artacak… Yok ettiremezlerse, kovulacaklar.
Sanki Devlet Hastanesi değil, Sağlık Holding mübarek.
Peki, bu değirmenin suyu nereden gelecek, derseniz… Bizim cebimizden, tabii ki.

Komşusu açken yemeyen bizden değildir!?
Kapatılan TEKEL’in Genel Merkezi vardı, İstanbul Saraçhane’de, Haliç kıyısında… 3 bin metrekare arsa üzerinde 5 katlı, kapalı alanı 2 bin 500 metrekarelik altın değerindeki binayı ihaleye bile çıkarmadan yandaş bir özel hastaneye verdiler kırk dokuz yıllığına… Onlar da tıp fakültesi kurdular; yıllığı otuzsekiz mil- yardan öğrenci alıp para basıyorlar.
Sultan II. Mahmud’un karısı, Sultan Abdülmecid’in annesi Bezm-i Alem Valide Sultan’ın 1845’te, hayır için yaptırdığı Vakıf
Gureba Hastanesi’ni bile el çabukluğuyla özel hastaneye çevirdiler; başına da eski AKP mil- letvekilini getirdiler.
İnsan kuldan utanmazsa Allah’tan korkar; fakirin fukaranın, garibin gurebanın lanetinden çekinir ama ne gezer.

Vurgunun adı: Kamu özel ortaklığı
Şimdi bir de “Kamu Özel Ortaklığı” diye bir şey çıkardılar. Adına “Şehir Hastanesi” dedikleri devasa hastaneler kuracaklarmış.
Arsayı devlet verecek, kirayı devlet ödeyecek… Kârı, binayı yapan şirket toplayacak.
İnşaat karşılığı yirmi beş yıl kira alması yetmiyor; has- tanenin otoparkından kantinine, ambulansından gas- ilhanesine kadar bilumum mekânlarını da özel şirket işletip para kazanacak.
Bu arada var olan hastaneler de boşaltılıp arazileri o şirketlere verilecek; alışveriş merkezi yapsınlar diye.
Katrilyonlarca liralık faturayı da devletin kasasından, biz- den topladıkları vergilerden ödeyecekler.
Tam, Yağma Hasan’ın böreği!

Türkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisi

11 Mart 2012 | Pazar | 11:00
Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu
Balgat-Ankara

Künye Bilgileri

Türkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisi Açılıyor
Bize Yalan Söylediler!
Sağlık Sistemi $oygun Sistemine Dönüştü!
Türk Tabipleri Birliği
Türü: Sağlık, Sağlık Bilimleri, Çalışma Hayatı, Sağlık Politikası, E-kitap İndir, E-kitap oku
Yayın Tarihi: Mart 2012
4 Sayfa
ISBN:

 

E-Kitap okumak için tıklayın