Türk Vergi Yargısı

Türkiye, Danıştay’ın iş yükünün hafifletilmesi ve idari yargıda yargılama süresinin kısaltılması gerekçesi ile 28.06.2014 tarih ve 6545 Sayılı Kanunla köklü değişiklikler içeren yeni bir yargılama sistemine geçmeye karar vermiştir. Vergi yargısı açısından bu değişikliklerin en önemlisi idari yargılama usulünde istinaf yargılama sistemine geçilmesi ve yeni kurulması öngörülen Bölge İdare Mahkemelerinin istinaf mercii olarak yapılandırılmasıdır. Diğer önemli bir değişiklik ise idari yargılama usulleri arasına ivedi yargılama usulünün dâhil edilmesidir.

Vergi yargısında, üç dereceli yargılama esasını içeren yeni bir sisteme geçileceğinden, mevcut kanun yollarından itiraz ve karar düzeltme yolları kaldırılarak yeni hükümler getirilmiş ve İYUK’ta ilk defa ivedi yargılama usulü ile ilgili hükümler tesis edilmiştir. Yeni oluşturulacak BİM’lerin, Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde kurulması ancak yeni yargılama sisteminin, yeni yapıdaki BİM’lerin tüm yurtta göreve başlayacakları tarihten sonra işlemeye başlaması öngörülmektedir.

Bu nedenle böyle önemli bir sistem değişikliği öncesinde vergi yargısının iş yükü ve etkinliğinin analizi ile ilgili olarak gerçekleştirilen bu çalışma, vergi yargılama sisteminde başvuru, inceleme ve yargılama usulüne ilişkin getirilen yeni düzenlemeler hakkında bilgiler içermenin yanı sıra, ortaya koyduğu somut veriler yardımıyla hem uygulayıcılara bilgi sunma hem de araştırmacıların gelecekte yapacakları çalışmalara kaynaklık teşkil etme amacındadır.

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları

  • Vergi Uyuşmazlıklarının Tanımı ve Türleri
  • Vergi Uyuşmazlıklarının Yargı Dışı Çözüm Yolları
  • Vergi Uyuşmazlıklarında Yargısal Çözüm (İşlev ve İlkeler)
  • Türk Vergi Yargısının Gelişimi ve Yapısı
  • Türk Vergi Yargısında ”Yargılama Usulü”
  • Türk Vergi Yargısında ”İstinaf Yargılaması”
  • Türk Vergi Yargısının İş Yükü ve Etkinliği

 

KÜNYE BİLGİLERİ

Türk Vergi Yargısı
Yrd. Doç. Dr. Yaşar Ayyıldız
Seçkin Yayıncılık
Türü: Vergi Hukuku
Yayın Tarihi: 2015/4
1.Cilt 1.Hamur
1.Baskı 16×24 cm
248 Sayfa
ISBN: 9789750232893