Türk Tabipleri Birliği Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yasa Tasarısı Değerlendirme Raporu

Künye Bilgileri

Türk Tabipleri Birliği Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yasa Tasarısı Değerlendirme Raporu
Okan Akhan, Özdemir Aktan, Dilek Aslan, Muzaffer Başak, Deniz Dülgeroğlu, Gülriz Erişgen, Onur Hamzaoğlu, Ziynet Özçelik, Kayıhan Pala, Sarp Saraç, İskender Sayek, Fatih Sürenkök, Cem Terzi, Raşit Tükel
Türk Tabipleri Birliği Yayınları
Türü: Bilim, Sağlık Bilimleri, Tıp, Tıp Eğitimi, Sağlık Politikası, E-kitap indir, E-kitap oku
Yayın Tarihi: 2014
73 Sayfa
ISBN: 978-605-5867-87-4

Türk Tabipleri Birliği Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yasa Tasarısı Değerlendirme Raporu
E-Kitap okumak için tıklayın