Türk Tabipleri Birliği Pandemik İnfluenza A H1N1V Bilimsel Danışma ve İzleme Kurulu Pandemik Çalışma Raporu

Pandemik İnfluenza A H1N1V Bilimsel Danışma ve İzleme Kurulu Pandemik Çalışma Raporu
E-Kitap okumak için tıklayın

İçindekiler

Sunuş / Dr. Feride Aksu Tanık
Önsöz / Dr. Muzaffer Eskiocak
TTB-PandemiK Yönergesi
Kurul Çalışmaları
a. WEB yayını
b. Çalışma Oturumları
i. Gündem
ii. Toplantı Tutanakları
iii. Basın Açıklamamaları
Üyelerin Pandemi Sürecine ilişkin Yazıları
Kurul Üyelerinin Bilgi Üretimi Hazırlık Paylaşımları
Sağlık Bakanlığı ve YÖK’e Yazılan yazılar
Ekler: Protokoller

TTB-Pandemik Üyeleri

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı AD, TTB Merkez Konseyi II. Başkanı,

Dr. Ali Özyurt,
Dr. Siyami Ersek Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği,

Dr. Akif Akalın,
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi AD,

Prof. Dr. Murat Akova,
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD,

Doç. Dr. Pınar Ay,
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı AD,

Prof. Dr. Selim Badur,
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD,

Dr. Ali Demircan,
İstanbul Tabip Odası, Pratisyen Hekim Komisyonu Üyesi,

Prof. Dr. Haluk Eraksoy,
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD,

Prof. Dr. Önder Ergönül,
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji AD,

Doç. Dr. Muzaffer Eskiocak,
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı AD,

Prof. Dr. Gülbin Gökçay,
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD,
Dr. Çağrı Kalaça, Sağlık iletişimi,

Prof. Dr. Selma Karabey,
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı AD,

Prof. Dr. Gülden Yılmaz,
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji AD,

Prof. Dr. Ali Ergur,
Galatasaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü,

As. Dr. Kaya Sami Nizamoğlu,
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı AD,

Prof. Dr. Hande Harmancı,
Dünya Sağlık Örgütü Genel Merkezi, Küresel Grip Programı, Pandemi Hazırlık Koordinatörü,(Gözlemci Üye)

Künye Bilgileri

Türk Tabipleri Birliği Pandemik İnfluenza A H1N1V Bilimsel Danışma ve İzleme Kurulu Pandemik Çalışma Raporu
Yayına Hazırlayanlar: Dr. Muzaffer Eskiocak, Dr Ali Özyurt
Türk Tabipleri Birliği
Türü: Sağlık, Sağlık Bilimleri, Grip, Salgın Hastalıklar, E-kitap İndir, E-kitap oku
Yayın Tarihi: Haziran 2010
128 Sayfa
ISBN: 978-605-5867-31-7

 
Pandemik İnfluenza A H1N1V Bilimsel Danışma ve İzleme Kurulu Pandemik Çalışma Raporu
E-Kitap okumak için tıklayın