Türk Tabipleri Birliği Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Raporu – 2010

E-Kitap okumak için tıklayın

Sunuş
Türk Tabipleri Birliği Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Raporu – 2010
1997-2000-2002-2004-2006-2008-2010 Verilerinin Karşılaştırılması
Sonuç
Kaynaklar
Türk Tabipleri Birliği Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Araştırması-2009 Anket Formu

Tablo ve Grafik Dizini
• Grafik 1: Türkiye’de yıllara göre tıp fakülteleri sayıları
• Tablo 1: Tıp fakültelerinin bağlı bulunduğu üniversite, devlet ya da vakıf üniversitesi olma durumu, yerleşkenin bulunduğu il, öğretim dili
• Tablo 2: Tıp fakülteleri kuruluş ve ilk öğrenci alma yılları
• Grafik 2: Tıp fakültelerine alınan öğrenci sayılarında yıllara göre değişim (1975-2010)
• Şekil 1: Türkiye’de tıp fakültesi olan iller, tıp fakültesi sayısı ve kurulma aşamasında olan iller (Kasım 2010)
• Tablo 3: Kuruluş aşamasında olan ve öğrenci almayan tıp fakülteleri
• Tablo 4: Devlet ve vakıf tıp fakültelerinin illere göre dağılımı
• Tablo 5: Öğrenci kontenjanları (2008, 2009, 2010 Öğretim Yılı)
• Tablo 6: Tıp fakültelerine taban giriş puanları (1997-2010)
• Tablo 7: Tıp fakülteleri 2010- 2011 Öğretim Yılı kontenjan, yerleşen, genel kontenjan en küçük – en büyük, okul birincisi giriş puanları (2010)
• Tablo 8: Türkiye’de tıp fakültelerindeki öğrencilerin dönemlerine ve cinsiyetlerine göre dağılımı (2009-2010 Öğretim Yılı)
• Tablo 9: Türkiye’de tıp fakültelerine göre profesör dağılımları
• Tablo 10: Türkiye’de tıp fakültelerine göre doçent dağılımları
• Tablo 11: Türkiye’de tıp fakültelerine göre yardımcı doçent dağılımları
• Tablo 12: Türkiye’de tıp fakültelerine göre öğretim görevlisi dağılımları
• Tablo 13: Türkiye’de tıp fakültelerine göre uzman dağılımları
• Tablo 14: Türkiye’de tıp fakültelerine göre araştırma görevlisi dağılımları
• Tablo 15: Türkiye’de tıp fakültelerine göre toplam öğretim elemanı*
• Tablo 16: Türkiye’de tıp fakültelerine göre toplam öğretim üyesi, öğrenci sayıları ve bir öğretim üyesine düşen öğrenci sayısı
• Tablo 17: Tıp fakültelerinde tam/yarı zamanlı çalışan profesör – 5 yıllık doçent sayıları
• Tablo 18: Fakültelere göre profesör ve 5 yılını doldurmuş doçentlerin tam zamanlı çalışma oranları
• Tablo 19: Tıp fakültelerinin uyguladıkları eğitim modelleri ve müfredatı
• Tablo 20: Tıp fakültelerinin müfredat gözden geçirme durumları
• Tablo 21: Tıp fakültelerinin Ulusal Çekirdek Eğitim programlarını uygulama durumu
• Tablo 22: Tıp fakültelerinin topluma dayalı* eğitim varlığı ve eğitim modeli / müfredatları
• Tablo 23: Tıp fakültelerinde kütüphane durumu
• Tablo 24: Tıp fakülteleri kütüphanelerinde kitap, dergi durumu
• Tablo 25: Tıp fakültelerinde öğrenci kullanımı için bulunan bilgisayar sayısı ve İnternet bağlantısı durumu
• Tablo 26: Tıp fakültelerindeki anatomi laboratuarı ve kadavra sayısı
• Tablo 27: Temel bilimler laboratuvarı olan tıp fakültelerinde mikroskop sayısı
• Tablo 28: Tıp fakültelerinde mesleksel beceriler laboratuarlarının durumu
• Tablo 30: Tıp fakültelerindeki hastane, acil servis ve yatak sayısı
• Tablo 31: Tıp fakültelerinde eğitimde başka hastanelerden yararlanma durumu
• Tablo 32: Tıp fakültelerinde tıp eğitimi anabilim dalı bulunma durumu
• Tablo 33: Tıp fakültelerinde tıp eğitimi anabilim dalı, birim, ünite, koordinatörlük varlığı, kadrosu ya da kurulması düşüncesi durumu
• Tablo 34: Tıp fakültelerinde adli tıp anabilim dalı ve otopsi görme durumu*
• Tablo 35: Tıp fakültelerinde tıp tarihi ve etik anabilim dalı bulunma durumu
• Tablo 36: Henüz kurulmamış ya da profesör/doçent bulunmayan anabilim dalları
• Tablo 37: Diğer kurumlardan eğitim desteği alma durumu
• Tablo 38: Tıp fakültelerinin tıp eğitimi planları
• Grafik 3: Tıp fakülteleri eğitim modelleri/müfredat dağılımı (2006, 2008 ve 2010 yılları)
• Grafik 4: Eğitim modelleri 2006, 2008 ve 2010 karşılaştırması
• Grafik 5: Uygulanan müfredat 2006, 2008 ve 2010 karşılaştırması
• Grafik 6: Tıp fakülteleri öğretim üyeleri dağılımı (1997-2010 yılları)

Künye Bilgileri

Türk Tabipleri Birliği Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Raporu – 2010
Dr. İskender Sayek, Dr. Orhan Odabaşı, Dr. Nural Kiper
Türk Tabipleri Birliği
Türü: Sağlık, Sağlık Bilimleri, Eğitim, E-kitap İndir, E-kitap oku
Yayın Tarihi: Aralık 2010
96 Sayfa
ISBN: 978-605-5867-38-6

 

E-Kitap okumak için tıklayın