Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Bilimsel Değerlendirme Raporu

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Bilimsel Değerlendirme Raporu
E-Kitap okumak için tıklayın

İçindekiler
Önsöz

Türkiye’de Ve Dünyada Kırım Kongo Kanamalı Ateşi
Giriş
Tarihçesi
Epidemiyolojisi
Risk grupları
Ekoloji
KKKA’de Patogenez
Klinik Bulgular
Klinik Seyir
Tanı ve Ayırıcı Tanı
Laboratuvar Tanı
Konvalesan Dönem ve Sekeller
Risk Grupları ve Korunma
Tedavi ve Olgu Yönetimi
SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE KKKA
KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞI’NIN TEDAVISINDE RIBAVIRIN
Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Dışında Kullanım
Laboratuvar Ortamında Etkinliği
Klinik Kullanımda Yararı
Randomize Kontrollü Çalışmada Etik Sorunlar
Gözlemsel Sonuçlar Dikkatle İrdelenmeli
Ribavirin Profilaksisi
Ribavirin Dozu
KKKA’DA RİBAVİRİN KULLANILMALI MI? TIP ETİĞİ AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME
Değerlendirme
Güvenli tarafa doğru hata yapmak
İlaca erken erişim ile benzerlik
İlaç şirketleri boyutu
Randomize-kontrollü çalışma yapılmalı mı?
Sonuç
SONUÇ VE ÖNERİLER
KAYNAKLAR

Kurul üyeleri
Prof. Dr. Firdevs Aktaş, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Doç. Dr. Murat Civaner, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Uzm. Dr. Başak Dokuzoğuz, Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi
Uzm. Dr. Raika Durusoy, (raportör) Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Önder Ergönül, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Yard. Doç. Dr. Esin Kulaç, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Mehmet Melli, (başkan) Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Doç. Dr. Kenan Midilli, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Ferda Özyurda, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Doç. Dr. Gönül Tanır, Dr.Sami Ulus Çocuk Hastalıkları Hastanesi
Prof. Dr. Zati Vatansever, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Künye Bilgileri

Türk Tabipleri Birliği Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Bilimsel Değerlendirme Raporu
Türk Tabipleri Birliği
Türü: Sağlık, Sağlık Bilimleri, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, E-kitap İndir, E-kitap oku
Yayın Tarihi: Mayıs 2010
48 Sayfa
ISBN: 978-605-5867-30-0

 

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Bilimsel Değerlendirme Raporu
E-Kitap okumak için tıklayın