Türk Tabipleri Birliği Hekimlerin ‎Çalıştıkları Yataklı Tedavi Kurumlarının ‎Olağandışı Durumlara Yönelik ‎Hazırlıklılığını Değerlendirmeleri ‎Araştırması

E-Kitap okumak için tıklayın

İçindekiler
Önsöz
1.Giriş
1.1. Olağandışı Durumların Epidemiyoloji
1.2. Türkiye’de Olağandışı Durumlar
1.2.1. Türkiye’de olağandışı durumlar neden önemlidir?
1.2.2. Depremlerde Morbidite ve Mortaliteyi Arttıran Etmenler
1.2.3. Risk faktörleri
1.2.4. Depremlerin halk sağlığına etkileri
1.2.5. Endüstriyel Kazaların Halk Sağlığı Sonuçları
1.3. Sağlık Kuruluşlarının Olağandışı Durumlara Hazırlıklılığı
1.3.1. Olağandışı Durumlar ve Afetlerde Güvenli Sağlık Kuruluşlarının Önemi
1.3.2. Türkiye’de Sağlık Kuruluşlarının olağandışı durumlara yönelik zarar azaltma çalışmalarında mevcut durum
1.3.3. Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetlerinin Kapsamı
1.3.4. Sağlık Hizmetlerinde Olağandışı Durum Yönetimi İlkeleri
1.3.5. Sağlık kuruluşlarının zarar azaltma çalışmalarında mitler ve gerçekler
1.3.6. Sağlık kuruluşlarının olağandışı durumlara hazırlıklı olmasının ekonomik geri planı
1.3.7. Sağlık Kuruluşlarının Olağandışı Durumlara Hazırlıklı Olmaları için Öneriler (Principles of Disaster Mitigation in Health Facilities-PAHO/WHO-2000’den çevrilmiştir)
1.3.8. Sağlık Hizmetlerinde Zarar Azaltma Programlarındaki Çalışmalar İçin Rehber: (WHO, PAHO, Natural Disaster-Protecting the Public’s Health, 2000’den çevrilmiştir)
2. Amaç
3. Yöntem
3.1. Anket formu
3.2. Analiz
3.3. Sınırlılıklar
4. Bulgular
4.1. Hekimlerin sosyo-demografik özellikleri
4.2. Hekimlerin yaşadıkları kent ile ilgili en önemli olağandışı durumlara ilişkin değerlendirmeleri
4.3. Hekimlerin çalıştıkları hastane ile ilgili olağandışı durumlara ilişkin risk algıları ve hazırlıklılık konusundaki değerlendirmeleri
4.4. Çalışılan hastane olağandışı durumlara hazır mı?
4.5. Hekimlerin kişisel olarak olağandışı durumlara hazırlıklı olma durumu
5. Tartışma
6. Sonuç ve Öneriler
Kaynaklar
Ek-1
Ek 2
EK 3

Künye Bilgileri

Türk Tabipleri Birliği Hekimlerin ‎Çalıştıkları Yataklı Tedavi Kurumlarının ‎Olağandışı Durumlara Yönelik ‎Hazırlıklılığını Değerlendirmeleri ‎Araştırması
Türk Tabipleri Birliği
Türü: Sağlık, Sağlık Bilimleri, E-kitap İndir, E-kitap oku
Yayın Tarihi: Ağustos 2009
63 Sayfa
ISBN: 978-605-5867-19-5

 

E-Kitap okumak için tıklayın