Türk Tabipleri Birliği Dilovası Raporu

İçindekiler
Sunuş
I. Giriş
A. Endüstri, Çevre Ve Sağlık
B.Hava Kirliliği
C. Su Ve Toprak Kirliliği
D. Yasal Boyut
E. Endüstriyel Sektörlerin Çevre Ve Sağlık Etkileri
II. Sanayinin Çevre Ve İnsan Sağlığına Etkilerinin Çarpıcı Örneği: Dilovası
A. Dilovasının Genel Özellikleri
B. Dilovası’nda Faaliyet Gösteren Sanayi Kuruluşları
C. Sağlık Verileri Ve Sağlık Sağlık Hizmetleri
III. Dilovası İlçesinde Sanayileşmenin Çevre Ve Halk Sağlığı Üzerindeki Etkilerini Değerlendirme Amacıyla Gerçekleştirilmiş Başlıca Çalışmalar Ve Raporlar
1. The Transformatıon Of An Industrıal Locatıon: Dilovası From 1990’s To Present
2. Gebze-Dilovası Arasında Sanayi Faaliyetlerinin Gelişimi Ve Çevreye Olan Etkileri
3. Gebze-Dilovası’nda Partikül Madde Kirliliği; Kirletici Kaynakların Dökümü Ve Partikül Madde Kanserojenik Pah Analizi
4. Endüstriyel Bölge Komşuluğunda Kıyısal Kırsal Alandaki Hava Kalitesi; Muallimköy’de Partikül Maddede Ve Topraktaki Ağır Metal Kirliliği
5. Sanayileşmiş Kıyısal Bölgedeki Ortam Havasında Uçucu Organik Bileşik Kirliliği: Gyte Muallimköy Yerleşkesi Ve Dilovası Yerleşim Bölgesinde Btex Ölçümleri
6. Kocaeli, Dilovası Bölgesi Ön Raporu
7. T.C. Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı Ulusal Kanser Programı 2009-2015
8. Kocaeli-Dilovası’nda Çevre Ve İnsan Sağlığı
9. Concentratıons Of Toxıc Metals And Trace Elements İn The Meconıum Of Newborns From An Industrıal Cıty
10. The Causes Of Deaths İn An Industry-Dense Area: Example Of Dılovası (Kocaeli)
11. Kocaeli İli Çevresinde Atmosferik Ağır Metal Çökeliminin Liken Ve Karayosunu Analizi Yöntemiyle Belirlenmesi
12. Kocaeli’nde Yerel Olarak Üretilen Yumurtalarda Dioksin Ve Furan (Pcdd/F) Seviyelerinin Belirlenmesi
13. Çevre Ve Bölgesel Kalkınmada Dilovası Örneği Çalıştayı Ve Eylem Planı Raporu
14. Organize Sanayi Bölgelerinin Kentsel Gelişimdeki Yeri: Dilovası Örneği
15. Tbmm Raporu
16. Dilovası İle İlgili Tbmm’ye Sunulan Soru Önergeleri Ve Yanıtları
17. Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Daire Başkanlığı’nın 6 Haziran 2011 Tarihli Yazısı
IV. Sonuç Ve Öneriler

Künye Bilgileri

Türk Tabipleri Birliği Dilovası Raporu
Editörler: Cavit Işık Yavuz, Feride Aksu Tanık
Katkıda Bulunanlar: Ahmet Soysal, Ali Osman Karababa, Aslı Davas Aksan, Cem Terzi, Hür Hassoy, Işıl Ergin, Melike Erkoç, Meltem Çiçeklioğlu, Meral Türk, Raika Durusoy, Reyhan Uçku, Seyfi Durmaz, Şafak Taner, Zeliha Öcek,
Türk Tabipleri Birliği
Türü: Sağlık, Sağlık Bilimleri, Çevre-Doğa, Kanser, E-kitap İndir, E-kitap oku
Yayın Tarihi: Ocak 2012
104 Sayfa
ISBN: 978-605-5867-53-9

 

E-Kitap okumak için tıklayın