Türk Parlamento Tarihinde Cumhuriyet Senatosu

Birinci Bölüm
Türkiye’de Parlamento Sisteminin Gelişimi ve Çift Meclis Sistemi
Tanzimat Dönemi Meclisleri
Meşrutiyet Dönemi Anayasal Düzene Geçiş ve Çift Meclis Sisteminin Uygulanması
I. Meşrutiyet’in İlanı ve Ayan Meclisi
II. Meşrutiyet’in İlanı ve Ayan Meclisinin Durumu
Mütareke Dönemi’nde Meclis ve Ayan Meclisinin Durumu
Cumhuriyet Döneminde Çift Meclis Sistemi ile İlgili Öne Sürülen Görüşler
1923-1950 Arası Dönem
1950–1960 Arası Dönem
Ara Dönemde Çift Meclis Deneyimi: Kurucu Meclis Dönemi ve Çift Meclis Sistemi Hakkında Öne Sürülen Görüşler

İkinci Bölüm
Cumhuriyet Senatosunun Yapısal-Fonksiyonel Analizi ve İşleyişi
Senatonun Kuruluşu
Senatonun Yapısı
Üyeler
Üyelerin Yasal Durumu
Senato Gruplarının Yapısı ve Senator Profili
Üyelik Türleri
Tabii Üyeler
Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler
Genel Oyla Gelen Üyeler
Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin İstatistiksel Analizi
Doğum Tarihleri ve Yaş Durumları
Öğrenim Durumları
Meslek Dağılımları
Senato Birimleri
Başkanlık Divanı
Komisyonlar
Senatonun Görev ve Yetkileri
Senatonun Tek Başına Kullanabildiği Yetkiler
Soru
Genel Görüşme
Senato Araştırması
Millet Meclisi ile Birlikte Kullandığı Yetkiler
Yasaların Teklifi ve Görüşülmesi
Anayasa Değişikliklerinin Görüşülmesi
Millet Meclisi ile Birleşik Toplantı Yaparak Kullandığı Yetkiler
Senatörlerin Yürütme Gücüne Katılım Oranları

Üçüncü Bölüm
Siyasi Gelişmeler Karşısında Cumhuriyet Senatosu
1961-1971 Dönemi Hükümetleri, Siyasi Gelişmeler ve Cumhuriyet Senatosu
1961-1971 Arası Dönemde Kurulan Hükümetler Karşısında Cumhuriyet Senatosu
1961 Seçimleri ve CHP-AP Koalisyon Hükümeti
CHP-CKMP-YTP Koalisyon Hükümeti
CHP-Bağımsızlar Azınlık Hükümeti ve 1964 Senato Seçimleri
Suat Hayri Ürgüplü Hükümeti.
I. AP Hükümeti ve 1966 ve 1968 Senato Seçimleri
II. AP Hükümeti
III. AP Hükümeti
1961-1971 Dönemi Önemli Siyasi Gelişmeler Karşısında Cumhuriyet Senatosu
Yeni Kurulan Yargı Kurumları ile İlgili Görüşler
Darbe Girişimleri
22 Şubat Olayı
21 Mayıs Olayı
9 Mart Olayı ve Dokunulmazlık Davaları
Demokrat Partililerin Af Sorunu
CHP’de Orta’nın Solu Hareketi ve CHP’li Senatörlerin Tutumları
Türkiye’de Öğrenci Hareketlerinin Durumu ve Siyasi Gerginliğin Artması
12 Mart Muhtırası
1971-1980 Dönemi Hükümetleri, Siyasi Gelişmeler ve Cumhuriyet Senatosu
1971-1980 Arası Dönemde Kurulan Hükümetler Karşısında Cumhuriyet Senatosu
Nihat Erim Hükümetleri
Ferit Melen Hükümeti
Naim Talu Hükümeti
1973 Seçimleri ve CHP-MSP Koalisyon Hükümeti
Sadi Irmak Hükümeti
AP-MSP-MHP-CGP I. Milliyetçi Cephe Hükümeti ve 1975 Senato Seçimleri
1977 Seçimleri I. CHP Azınlık Hükümeti
AP-MSP-MHP II. Milliyetçi Cephe Hükümeti
II. CHP Azınlık Hükümeti ve 1979 Senato Seçimleri
AP Azınlık Hükümeti
1971-1980 Dönemi Önemli Siyasi Gelişmeleri Karşısında Cumhuriyet Senatosu
12 Mart Muhtırası’nın Siyasi Partilere ve Senatörlere Etkisi
Cumhurbaşkanlığı Seçimleri
Artan Şiddet ve Terör Olayları Karşısında Senato
Muhtıra Sonrası Ara Dönem
Devlet Güvenlik Mahkemeleri’nin Kurulması Üzerine Yapılan Tartışmalar
1973-1976 Arası Dönem
1977-1980 Arası Dönem ve Genel Değerlendirme
Ordunun Yönetime El Koyması
1982 Anayasası Hazırlık Sürecinde Senatonun Durumu

Dördüncü Bölüm
Toplumsal-Ekonomik Gelişmeler Karşısında Cumhuriyet Senatosu
1960-1980 Arası Dönemde Toprak Reformu
Geri Kalmış Bölgeler ve Doğu Sorunu
Göçler, Gecekondulaşma ve Toplumsal Değişim
Basın-Yayın
Dönemin Basın-Yayın Hayatı, Sansür ve Yasak Yayınlar
TRT Üzerine Yapılan Tartışmalar
Senato ve Üniversiteler
147’likler Olayı
Üniversiteler ve Reform Çalışmaları
Senato ve Çalışan Kesimlerin Hakları
İşsizlik Sorunu
Sendikalar ve İşçi Hareketleri

Beşinci Bölüm
Türk Dış Politikası Konularının Cumhuriyet Senatosuna Yansıması
Türkiye-Yunanistan İlişkileri ve Kıbrıs Sorunu
1960-1964 Arası Dönem
1967 Olayları
1974 Kıbrıs Barış Harekatı
Türkiye- ABD İlişkileri
1961-1974 Arası Dönem
1974-1980 Arası Dönem
Türkiye-SSCB İlişkileri
Türkiye-NATO İlişkileri
Türkiye-AET İlişkileri
Türkiye-Ortadoğu Ülkeleri İlişkileri

Künye Bilgileri

Türk Parlamento Tarihinde Cumhuriyet Senatosu
Tunca Özgişi
Yayın Koordinatörleri: Ali ÖZER, Cemil TUTAL
Dizgi ve Grafik: Demet Çınar
Türkiye Büyük Millet Meclisi, TBMM Yayınları
Türü: Siyaset, Türkiye Tarihi, Parlamenter Sistem, Siyasal Kurumlar, E-kitap İndir, E-kitap oku
Yayın Tarihi: 2012
539 Sayfa
ISBN: 978-605-4700-25-7

 

Türk Parlamento Tarihinde Cumhuriyet Senatosu
E-Kitap okumak için tıklayın