TTB UDKK Uzmanlık Dernekleri Rehberi 2005

E-Kitap okumak için tıklayın

İçindekiler

Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu
Türk Tabipler Birliği- Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu (TTB-UDKK) ve Tarihi
Dernek Bilgileri
Yeterlilik Kurulları
TTB-UDKK Yönetmeliği
Türk Tabipleri Birliği-Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu (TTB-UDKK)
Ulusal Yeterlilik Komitesi (UYEK) Yönergesi
Yeterlilik Kurulu Yönergesi Taslağı (Şubat 2005)
TTB-UDKK’ya Üye Olan ve Üyelık İçin Başvuran Derneklerden Beklentiler
Sürekli Tıp Eğitimi Etkinliklerinde Uyulması Beklenen İlkeler ve Etik Kurallar
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayları Sonuç Bildirgeleri
Günümüzde Uzmanlık Derneklerinin Durumu
Tıpta Uzmanlık Eğitimi
Sürekli Tıp Eğitiminde Paradigma Değişimi ve Ticari Etkilerden Korunma
Uzmanlık Dernekleri Listesi

UZMANLIK DERNEKLERİ LİSTESİ

Acil Tıp Uzmanları Derneği
Adli Tıp Uzmanları Derneği
Ankara Patoloji Derneği
Çocuk Nefroloji Derneği
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği
Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği
Halk Sağlığı Uzmanları Derneği
Havacılık Tıbbı Derneği
Klinik Anatomi ve Anatomi Dernegı
Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği
Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği
Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği
Romatoloji Araştırma ve Eğitim Derneği
Sualtı ve Hiperbarik Tıp Derneği
Tıbbi Genetik Derneği
Tibbi Onkoloji Dernegi
Toraks Derneği
Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (Tard)
Türk Biyokimya Derneği
Türk Cerrahi Derneği
Türk Dermatoloji Derneği
Türk Farmakoloji Derneği
Türk Fizyolojik Bilimler Derneği
Türk Gastroenteroloji Derneği
Türk Göğüs Cerrahisi Derneği
Türk Hematoloji Derneği
Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği
Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği
Türk İmmünoloji Derneği
Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği ( Tjod )
Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği
Türk Kaplıca Tıbbı ve Balneoloji Derneği
Türk Kardiyoloji Derneği
Türk Klinik Biyokimya Derneği
Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti
Türk Nefroloji Derneği
Türk Neonatoloji Derneği
Türk Nöroloji Derneği
Türk Nöroşirürji Derneği
Türk Oftalmoloji Derneği
Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği
Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği
Türk Patoloji Derneği
Türk Pediatri Kurumu Derneği
Türk Pediatrik Hematoloji Derneği
Türk Pediatrik Kardiyoloji Derneği
Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Derneği Tpog
Türk Plastik Rekonsrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
Türk Radyasyon Onkolojisi Dernegi
Türk Radyoloji Derneği
Türk Tıbbi Rehabilitasyon Kurumu Derneği
Türk Üroloji Derneği
Türkiye Acil Tıp Derneği
Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği
Türkiye Biyoetik Derneği
Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği
Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği
Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği
Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği
Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği
Türkiye Milli Pediatri Derneği
Türkiye Nükleer Tıp Derneği
Türkiye Parazitoloji Derneği
Türkiye Psikiyatri Derneği
Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği
Türkiye Spor Hekimleri Derneği
Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği
Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği
Enfeksiyon Hastalıkları Derneği
Geriatri Derneği
Geriatri ve Gerontoloji Derneği
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği
Hemaferezis Derneği
Klinik Biyokimya Uzmanları Dernegi
Pratisyen Hekimlik Derneği
Rejyonal Anestezi Derneği
Sitopatoloji Derneği
Tıbbi Ultrasonografi Derneği
Türk Algoloji (Ağrı) Derneği
Türk Androloji Derneği
Türk Nöroradyoloji Derneği
Türk Perinatoloji Derneği
Türk Rinoloji Derneği
Türkiye Klinik Nörofizyoloji Derneği
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği
Yoğun Bakım Derneği

Künye Bilgileri

TTB UDKK Uzmanlık Dernekleri Rehberi 2005
Cem Terzi, Ali Kutsal, Songül Yalçın, Suat Aytaç, Ali Kocabaş, Oya Bayındır, Pelin Zorlu, Ali Özyurt, Oğuz Söylemezoğlu
Türk Tabipleri Birliği
Türü: Sağlık, Sağlık Bilimleri, Rehber, E-kitap indir, E-kitap Oku
Yayın Tarihi: Mart 2005
301 Sayfa
ISBN: ISBN 975-6984-

 

E-Kitap okumak için tıklayın