TTB-UDEK Tıpta Uzmanlık Eğitimi Ulusal Standartları

E-Kitap okumak için tıklayın

İçindekiler
Önsöz
Sunuş
İçindekiler
Açıklamalar
1. Amaç ve Hedefler
2. Eğitim Süreci
3. Uzmanlık Öğrencileri
4. Uzmanlık Öğrencilerinin Değerlendirilmesi
5. Eğitim- Öğretim Kadrosu
6. Eğitim Ortamları ve Eğitsel Kaynaklar
7. Eğitimin Programının Değerlendirilmesi Süreci
8. Yönetim ve Yöneticilik
9. Sürekli Yenilenme
Katkı Sunan Dernek/Kurum ve Temsilcileri

KATKI SUNAN DERNEK/KURUM VE TEMSİLCİLERİ
Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği,
Dr. Asuman Uysalel,
Türk Biyokimya Derneği,
Dr. Doğan Yücel,
Dr. Mehmet Şenes,
Türk Cerrahi Derneği,
Dr. Ethem Geçim,
Türk Cerrahi Derneği Asistan komisyonu,
Dr. Fatih Mutlu,
Türk Dermatoloji Derneği,
Dr. Rana Anadolu,
Türk Farmakoloji Derneği,
Dr. Ersin Yarış,
Dr. Remzi Erdem,
Türk Geriatri Derneği,
Dr. Dilek Aslan,
Türk Göğüs Cerrahisi Derneği,
Dr. Koray Dural,
Dr. Ertan Aydın,
Türk Hematoloji Derneği,
Dr. Ş. Zeynep Akı,
Dr. Sema Karakuş,
Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği,
Dr. Sevim Aydın,
Dr. Belgin Can,
Dr. Sevda Müftüoğlu,
Türk İç Hastalıkları Uzmanları Derneği,
Dr. Ahmet Demirkazık,
Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği,
Dr. Serkan Durdu,
Türk KBB ve BCC Derneği,
Dr. İrfan Kaygusuz,
Dr. Turgut Karlıdağ,
Türk Klinik Biyokimya Derneği,
Dr. Pınar Tuncel,
Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği, KLİMİK,
Dr. Ayşe Willke Topcu,
Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti,
Dr. Yakut Akyön Yılmaz,
Dr. Burçin Şener,
Türk Nöroloji Derneği,
Dr. Şerefnur Öztürk,
Dr. Ayşe Bora Tokçaer,
Türk Nöroşirurji Derneği,
Dr. Önder Okay,
Türk Oftalmoloji Derneği,
Dr. Ümit Ekşioğlu,
Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği, TOTBİD,
Dr. Akın Üzümcügil,
Dr. Halil Yalçın Yüksel,
Dr. Feza Korkusuz,
Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Derneği,
Dr. Nilgün Kurucu,
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği,
Dr. Figen Özgür,
Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği,
Dr. Ebru Kaya,
Dr. Yıldız Güney,
Türk Radyoloji Derneği,
Dr. Oğuz Dicle,
Türk Toraks Derneği,
Dr. Feyza Erkan,
Dr. Gaye Ulubay,
Dr. Ali Kocabaş,
Türkiye Acil Tıp Derneği,
Dr. Murat Özsaraç,
Dr. İsa Kılıçaslan:,
Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği, TAHUD,
Dr. Melih Şahin,
Dr. Oktay Sarı,
Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği,
Dr. Gürsu Kıyan,
Dr. Aydın Yağmurlu,
Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği,
Dr. Dilek Yalnızoğlu,
Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği,
Dr. Müjde Aktürk,
Türkiye-EKMUD,
Dr. İsmail Yaşar Avcı,
Türkiye Fizyolojik Bilimler Derneği,
Dr. Ahmet Ergün,
Türkiye FTR Uzman Hekimleri Derneği,
Dr. Nuri Çetin,
Dr. Nebahat Sezer,
Türkiye Nükleer Tıp Derneği,
Dr.Neşe Karabacak,
Türkiye Psikiyatri Derneği,
Dr. Ayşe Devrim Başterzi,
Dr. Burhanettin Kaya,
Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği,
Dr. Ajda Bal Hastürk,
Türkiye Solunum Araştırmaları ve Savaş Derneği,
Dr. Ülkü Yılmaz Turay,
Türkiye Spor Hekimleri Derneği,
Dr. Ali Murat Zergeroğlu,
Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu, UTEAK,
Dr. Yakup Sancar Barış,
Stj.Dr. Boran Yavuz,
Dr. Hilal Batı,
Dr. Güldal İzbırak,
Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu, TTB-UDEK,
Dr. Umut Akyol,
Dr. Dilek Aslan,
Dr. Mehmet Demirhan,
Dr. Önder Okay,
Dr. Figen Özgür,
Dr. Süleyman Özyalçın,
Dr. İskender Sayek,
Dr. Mustafa Ünlü,
Dr. Ersin Yarış,

Künye Bilgileri

TTB-UDEK Tıpta Uzmanlık Eğitimi Ulusal Standartları
Yayına Hazırlayan: Dr. İskender Sayek, Dr. Hilal Batı
Türk Tabipleri Birliği
Türü: Sağlık, Sağlık Bilimleri, Eğitim, E-kitap İndir, E-kitap oku
Yayın Tarihi: Haziran 2011
48 Sayfa
ISBN: 978-605-5867-47-8

 

E-Kitap okumak için tıklayın