TTB Tüberküloz Raporu

İçindekiler
Sunuş
Sanatoryumda
I. Bölüm
Tüberküloz Gerçeği
II. Bölüm
Sağlık Çalışanları Ve Tüberküloz
III. Bölüm
“Sağlıkta Dönüşüm” Veya “Sağlık Reformu”
IV. Bölüm
Türkiye Verem Savaşı 2010 Raporu Analizi

Künye Bilgileri

TTB Tüberküloz Raporu
Hazırlayanlar: TTB Tüberküloz Çalışma Grubu, Dr. Kemal Tahaoğlu, Dr. Nilüfer Kongar, Dr. Osman Elbek, Dr. Özlen Tümer, Dr. Zeki Kılıçaslan
Türk Tabipleri Birliği
Türü: Sağlık, Sağlık Bilimleri, Tüberküloz, Verem, E-kitap İndir, E-kitap oku
Yayın Tarihi: Ocak 2012
40 Sayfa
ISBN: 978-605-5867-56-0

 

E-Kitap okumak için tıklayın