TTB-Genel Pratisyen Hekimlik Enstitüsü Çalışma Raporu 2006-2008

E-Kitap okumak için tıklayın

İçindekiler

Önsöz
Giriş
Sunuş
Genel Pratisyenlik Mesleki Eğitim Programı
Geçmişten Bugüne Türk Tabipleri Birliği Genel Pratisyenlik Enstitüsü
Örgüt İçi İlişkiler
Kurumsal İlişkiler
Uluslararası İlişkiler UEMO (Avrupa Pratisyen Hekimler Birliği)
İle İlişkiler
MATRA Projesi
Üniversiteler İle İlişkiler
Eğitici Eğitimleri
Etkinlikler
GPE’nin Yayınlarının Güncellenmesi
Kongreler
Türk Tabipleri Birliği Genel Pratisyenlik Enstitüsü Kurulları
Genel Pratisyenlik Meslek Eğitimi Karnesi
Eğitim Koordinatörleri Kurulu Üyeleri
Klinik Modüller Çalışma Grupları
Türk Tabipleri Birliği Genel Pratisyenlik Enstitüsü 2008 Stratejik Planlama – SWOT “GZOR” Analizi

Künye Bilgileri

TTB-Genel Pratisyen Hekimlik Enstitüsü Çalışma Raporu 2006-2008
Türk Tabipleri Birliği
Türü: Sağlık, Sağlık Bilimleri, Çalışma Hayatı, E-kitap İndir, E-kitap oku
Yayın Tarihi: Kasım 2008
157 Sayfa
ISBN:

 

E-Kitap okumak için tıklayın