TTB Etik Kurul Görüşleri

E-Kitap okumak için tıklayın

İçindekiler

Önsöz
Sunuş
Bölüm:I
Türk Tabipleri Birliği Etik Kurulu (1996-2001)
Türk Tabipleri Birliği Etik Kurulu
1. Türk Tabipleri Birliği Etik Kurul Yönergesi
2. The Activities of the Ethics Committee of the Turkish Medical Association
Bölüm:II
Etik Kurul Görüşleri (1996-2001)
1. “Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkındaki Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı” Hakkında Görüş
2. “ORGAN NAKLİ MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ” HAKKINDAKİ GÖRÜŞ
3. KIZLIK ZARI (“HİMEN”) İNCELEMELERİYLE İLGİLİ GÖRÜŞ
4. DOĞACAK BEBEĞİN CİNSİYETİNİN SEÇİLMESİ KONUSUNDAKİ TUTUM HAKKINDA GÖRÜŞ
5. KORNEA AKTARIMIYLA İLGİLİ GÖRÜŞ
6. AVRUPA KONSEYİ’NİN BİYOETİK SÖZLEŞME TASLAĞI HAKKINDA GÖRÜŞ
7. ZİHİNSEL ENGELLİ KADINLARIN GEBELİKLERİNE İLİŞKİN ETİK SORUNLAR KONUSUNDA GÖRÜŞ
8. KLİNİK ARAŞTIRMALARDA HASTA HAKLARI ÜZERİNE GÖRÜŞ
9. PSİKİYATRİDE ELEKTROKONVÜLSİF (ELEKTROŞOK) TEDAVİ UYGULAMALARI HAKKINDA GÖRÜŞ
10. CİNSEL FARKLILAŞMA SORUNLARININ ETİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
11. “TIBBİ DEONTOLOJİ NİZAMNAMESİ” HAKKINDA GÖRÜŞ
12. HEKİM-AIDS İLİŞKİSİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞ
13. SAĞLIĞA YÖNELİK TELEVİZYON PROGRAMLARI VE HEKİM-HASTA İLİŞKİLERİ HAKKINDA GÖRÜŞ
14.MEDYA VE SAĞLIK
15. ÖZEL SİGORTA ŞİRKETLERİNİN HASTA KAYITLARINA ULAŞMA İSTEKLERİ HAKKINDA GÖRÜŞ
16. ACİL OLAYLARDA SAĞLIK HİZMETİ VEREN AMBULANS HEKİMLERİYLE İLGİLİ GÖRÜŞ
17. “HASTA HAKLARI YÖNETMELİĞİ” TASLAĞI HAKKINDA GÖRÜŞ
18. KONSÜLTASYON HAKKINDA GÖRÜŞ
19. TİMUS FRAGMANLARI TOPLANMASI HAKKINDA GÖRÜŞ
20.HEKİMLERİN VE TANI – TEDAVİ KURUMLARININ TIBBİ BELGELERDE DİNSEL NİTELİKTE İBARELER KULLANMASI HAKKINDA TTB ETİK KURULU’NUN GÖRÜŞÜ
21.TTB Etik Kurulu’ nun Psikiyatrik Sorunu Olan Askerlik Yükümlüleriyle İlgili Protokole İlişkin Görüşü
22.TTB Etik Kurulu’ nun Tıbbi Yanlış Uygulama (Malpraktis) Kanunu Tasarı Taslağı ve Gerekçeleri” Metnine İlişkin Görüşleri
23.TTB Etik Kurulu’ nun Hekimin Hastalığı Durumunda Mesleğini Uygulamasına İlişkin Görüşü
24. TUTUKLU BİREYİN MUAYENESİ
25.ÖLÜM ORUCU VE HEKİMLİK
EKLER
EK:1 TIBBİ ETİK KURSU PROGRAMI
EK:2 TÜRKİYE’ DE ETİK KURULLARLA İLGİLİ BİR DURUM DEĞERLENDİRMESİ ANKETİ, 1998
EK:3 ETİK KURULLAR NE KADAR “YETERLİ?”
EK:4 BEYİN ÖLÜMÜ TANISI KESİNLEŞEN BİR HASTANIN YAKINLARI İÇİN BİLGİ VE ONAM FORMU İÇİN ÇERÇEVE ÖNERİSİ
EK:5 BEYİN ÖLÜMÜ OLAN HASTADA PROTOKOL ÖNERİSİ
EK:6 HEKİMLİK MESLEK ETİĞİ KURALLARI
EK:7 EDİTÖRLERİN GÖZÜYLE “TIP” DERGİLERİNDE YAYIN ETİĞİ
EK:8

Künye Bilgileri

TTB Etik Kurul Görüşleri
Türk Tabipleri Birliği Yayınları
Türü: Sağlık, Sağlık Bilimleri, E-kitap
Yayın Tarihi: Haziran 2001
119 Sayfa
ISBN: ISBN 975-6984-07-4

 

E-Kitap okumak için tıklayın