Tıpta Uzmanlık Eğitiminde Rehber El Kitabı

İçindekiler

Önsöz (Dr. Gençay Gürsoy)
Önsöz (Dr. Raşit Tükel)
Önsöz (Dr. Münir Kınay)
• Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK) Tarihçesi
• Türk Tabipleri Birliği – Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu’nun Kuruluşu ve Çalışma Usulleri Hakkında Yönetmelik
• Ulusal Yeterlik Kurulu (UYEK) Tarihçesi
• Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Ulusal Yeterlik Kurulu Yönergesi
• Yeterlik Yürütme Kurulları
• Tıpta Uzmanlık Tüzüğü Süreci Cumhuriyet Dönemi Tüzüklerinin Kısa Tarihi
• Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulunun Tıpta Uzmanlık Eğitimi Organizasyonundaki Yeri
• Tıpta Uzmanlık Eğitiminin Bağımsız Yapılanmasında Avrupa Tıp Uzmanları Birliği’nin Rolü
• Program Geliştirme Kavramı “Uzmanlık Eğitimi”
• Tıp Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirmenin (Sınama) Temel İlkeleri
• Uzmanlık Eğitiminde İletişim Becerileri
• Ulusal Yeterlik Kurulu – Tıpta Uzmanlık Eğitiminin Yapılanması İle İlgili Bildirge
• Tıbbi Uygulamalarda Nitelik Güvenilirliği
• Eğitim Kurumlarını Ziyaret Programının Esasları
• Yeterlik Kurulu Yönerge Taslağı

Dr. Fadime Akman
Dr. Umut Akyol
Dr. Oya Bayındır
Dr. Mehmet Beyazova
Dr. Ayşe Çaylan
Dr. Halil İbrahim Durak
Dr. Ö. Sürel Karabilgin
Dr. Binnur Ü. Önal
Dr. Ali Özyurt
Dr. Hatice Şahin
Dr. Cem Terzi

Künye Bilgileri

Tıpta Uzmanlık Eğitiminde Rehber El Kitabı
Dr. Yıldıray Çete, Dr. Münir Kınay
Türk Tabipleri Birliği
Türü: Sağlık, Sağlık Bilimleri, Eğitim, E-kitap İndir, E-kitap oku
Yayın Tarihi: Kasım 2006
224 Sayfa
ISBN: 975-6984-89-9

 

E-Kitap okumak için tıklayın