Tıp Etiği El Kitabı

İçindekiler
Bilgilendirmeler
Çevirenin Notu
Önsöz
Giriş
• Tıp etiği nedir?
• Neden tıp etiği öğrenmeli?
• Tıp etiği, tıp mesleği, insan hakları ve hukuk
• Sonuç
Bolum Bir – Tıp Etiğinin İlkesel Özellikleri
• Öğrenim hedefleri
• Tıbbın özgünlüğü
• Tıp etiğinin özgünlüğü
• Neyin ahlaki olduğuna kim karar verir?
• Tıp etiği değişir mi?
• Tıp etiği bir ülkeden diğerine değişkenlik gösterir mi?
• DHB’nin rolü
• DHB neyin ahlaki olduğuna nasıl karar verir?
• Bireyler neyin ahlaki olduğuna nasıl karar verir?
• Sonuç
Bolum İki – Hekimler ve Hastalar
• Öğrenim hedefleri
• Olgu çalışması
• Hasta-hekim ilişkisinin özgün yanları nelerdir?
• Saygılı davranma ve eşit hizmet sunma
• İletişim ve onam
• Karar verme yeterliği bulunmayan hasta için karar verme
• Mesleki gizlilik
• Yaşamın başlangıcına ilişkin konular
• Yaşamın son dönemine ilişkin konular
• Olgu çalışmasına dönüş
Bolum Üç – Hekimler ve Toplum
• Öğrenim hedefleri
• Olgu çalışması
• Hekim-toplum ilişkisinin özgün yanları nelerdir?
• Çifte bağlılık
• Kaynakların dağıtımı
• Halk sağlığı
• Dünya ölçeğinde sağlık
• Olgu çalışmasına dönüş
Bölüm Dört – Hekimler ve Meslektaşları
• Öğrenim hedefleri
• Olgu çalışması
• Tıbbi yetkenin sorgulanması
• Meslektaşlar, öğretmenler ve öğrenciler ile ilişkiler
• Hatalı veya meslek ahlakına aykırı uygulamaların bildirimi
• Diğer sağlık çalışanları ile ilişkiler
• İşbirliği
• Çatışmaların çözülmesi
• Olgu çalışmasına dönüş
Bolum Beş – Tıbbi Araştırmalar
• Öğrenim hedefleri
• Olgu çalışması
• Tıbbi araştırmanın önemi
• Tıbbi uygulamada araştırma
• Ahlaki gereklilikler
― Araştırma etik kurulu onayı
― Bilimsel yararlılık
― Toplumsal değer
― Riskler ve yararlar
― Aydınlatılmış onam
― Gizliliğin sağlanması
― Rollerin çatışması
― Sonuçların dürüstçe açıklanması
― Bildirimde bulunma
― Çözülmeyen konular
• Olgu çalışmasına dönüş
Bolum Altı – Sonuç
• Hekimlerin sorumlulukları ve ayrıcalıkları
• Hekimin kendisine karşı sorumlulukları
• Tıp etiğinin geleceği
Ek.A – Sözlük (kitaptaki italik sözcükleri içerir)
Ek.B – İnternetteki Tıp Etiği Kaynakları
Ek.C – Dünya Hekimler Birliği: Tıp Etiği ve İnsan Haklarının
Tıp Eğitimi Programlarına Eklenmesi Önergesi ve Dünya Tıp
Eğitimi Federasyonu: Temel Tıp Eğitiminde Nitelik Geliştirme için Standartlar
Ek.D – Tıp Fakültelerinde Etik Eğitiminin Güçlendirilmesi
Ek.E – Ek Olgu Çalışmaları
Ek.F – Kitapta Yer Alan Tıp Etiği Terimleri ve Çeviride Kullanılan
Karşılıklar

Künye Bilgileri

Tıp Etiği El Kitabı
Dünya Hekimler Birliği
Çeviren: Dr. Murat Civaner
Türk Tabipleri Birliği
Türü: Sağlık, Sağlık Bilimleri, Rehber, Tıp Etiği, E-kitap indir, E-kitap Oku
Yayın Tarihi: 2005
140 Sayfa
ISBN: 975-6984-81-3

 

E-Kitap okumak için tıklayın