Ticaret Hukuku

Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında okutulan Ticaret Hukuku dersleri için ders kitabı olarak hazırlanan bu kitap, aynı zamanda mezuniyet sonrasında girilen iş sınavları için de uygun bir kaynaktır.

Bu derslerin ve sınavların kapsamı dikkate alınarak, kısa da olsa ticari işletme, şirketler ve kıymetli evrak hukukunun bütün konularına yer verilmiş, ancak kitabın hacmini artırmamak için doktrin tartışmalarına ve Yargıtay içtihatlarına çok sınırlı olarak değinilmiştir.

6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve kanun gereği çıkarılan çok sayıda yönetmelik ve tebliğden oluşan “ikincil mevzuat” ın yürürlüğe girmesiyle, temel ticari mevzuat neredeyse kökten değişmiştir.

Bunların yanı sıra, son yıllarda Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gibi ticaret hukukunu yakından ilgilendiren temel kanunlar da değiştirilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Kitabın bu baskısı, başta yeni TTK olmak üzere, Şubat 2015 itibariyle güncel mevzuat esas alınarak yeniden hazırlanmıştır.

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları

  • Ticari İşletme Hukuku
  • Şirketler Hukuku
  • Kıymetli Evrak Hukuku

 

KÜNYE BİLGİLERİ

Ticaret Hukuku
Prof. Dr. İsmail Kayar
Seçkin Yayıncılık
Yayın Tarihi: 2015/3
Türü: Ticaret Hukuku
1.Hamur 762 Sayfa
1.cilt 16×24 cm
ISBN: 9789750232572