Terazi Aylık Hukuk Dergisi Sayı:103 Mart 2015

Değerli Okurlarımız;

Bu sayımızda sizlere, geniş bir yelpazede, zengin içerikleriyle birbirinden farklı hukuki alanlarda makaleler derlemeye çalıştık.

Hakemli Makaleler bölümünde; Cengiz APAYDIN’ın “Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisiyle ya da Başka Bir Nedenle Emniyetli Bir Şekilde Araç Sevk ve İdare Edemeyecek Halde Olmasına Rağmen Araç Kullanma Suçu”; Makaleler bölümünde; Deniz ARSLAN’ın “İdarece Verilen İhale İptal Kararlarına Kamu İhale Kurulunun Yaklaşımı”, Salih BENLİ’nin “Yolcu İsim Kayıtları”, Halil ÇIĞLI’nın “Başkasının Yerine Sınava Girme Eylemlerinin Türk Ceza Kanunu ile Diğer Özel Kanunlardaki Karşılığı”, Erhan GÜNAY’ın “Miras Sebebiyle İstihkak Davası”, Recep GÜNER’in “6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Kapsamında İşin Durdurulması Yaptırımı”, Sinem OĞİŞ’in “Powership’in Hukuki Statüsü”, Cumhur Sinan ÖZDEMİR’in “Alt İşverenlerin Değişmesine Karşın İşçinin İşyerinde Çalışmaya Devam Etmesi”, Mustafa ÖZEN’in “İflasın Ertelenmesi Sürecinde Atanan Kayyımın Cezai ve Hukuki Sorumluluğu”, Çiğdem EKİCİ SAVAŞ’ın “Yargıtay Birinci Ceza Dairesi Kararları Bağlamında Kadına Karşı Şiddetin Yaşama Hakkını İhlale Dönüşmesi”, Ali SELİM’in “Tacirler Arasındaki Sigorta Sözleşmelerinde Birlikte Gerçekleşme Kuralı ve Bu Kuralın Uygulanması” adlı çalışmalarını siz değerli okurlarımızın incelemesine sunmaktayız. (Önsöz’den)

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları

 • Cengiz APAYDIN: Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisiyle ya da Başka Bir Nedenle, Emniyetli Bir Şekilde Araç Sevk ve İdare Edemeyecek Halde Olunmasına Rağmen Araç Kullanma Suçu
 • Deniz ARSLAN: İdarece Verilen İhale İptal Kararlarına Kamu İhale Kurulunun Yaklaşımı
 • Salih BENLİ:Yolcu İsim Kayıtları
 • Halil ÇIĞLI: Başkasının Yerine Sınava Girme Eylemlerinin Türk Ceza Kanunu ile Diğer Özel Kanunlardaki Karşılığı
 • Erhan GÜNAY: Miras Sebebiyle İstihkak Davası
 • Recep GÜNER: 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Kapsamında İşin Durdurulması Yaptırımı
 • Sinem OĞİŞ: Powership’in Hukuki Statüsü
 • Cumhur Sinan ÖZDEMİR: Alt İşverenlerin Değişmesine Karşın İşçinin İşyerinde Çalışmaya Devam Etmesi
 • Doç. Dr. Mustafa ÖZEN: İflasın Ertelenmesi Sürecinde Atanan Kayyımın Cezai ve Hukuki Sorumluluğu
 • Çiğdem Ekici SAVAŞ: Yargıtay Birinci Ceza Dairesi Kararları Bağlamında Kadına Karşı Şiddetin Yaşama Hakkının İhlale Dönüşmesi
 • Ali SELİM: Tacirler Arasındaki Sigorta Sözleşmelerinde Birlikte Gerçekleşme Kuralı ve Bu Kuralın Uygulanması
 • Mehmet Akif TUTUMLU: 6502 Sayılı TKHK Hükümleri Çerçevesinde Vekalet Ücretinin Tahsili Davasında Görevli Mahkeme Sorunu
 • Akif YILDIRIM: Hukuk Davalarında “Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması” Kararlarına Dayanılması Masumiyet Karinesinin İhlali Sayılır mı?
 • Rüknettin KUMKALE: Genel Kurul Karar Nisapları
 • Remzi ÖZMEN: Anayasalarımızın, Anayasaya Aykırılıktan İptal Edilen Hükümleri

 

KÜNYE BİLGİLERİ

Terazi Aylık Hukuk Dergisi Sayı:103 Mart 2015
Mutlu Dinç
Seçkin Yayıncılık
Yayın Tarihi: 2015/3
Türü: Terazi Hukuk Dergisi
1.Hamur 196 Sayfa
1.cilt 19×27 cm
ISBN: 130698021503