Tarımsal Ürünlerin Pazarlanmasında Ticaret Borsalarının Rolü

Birleşmiş Milletler verilerine göre dünya gıda talebi her yıl yaklaşık yüzde 2 oranında artmaktadır. Bu talep artışının yüzde 1.8’i nüfus artışından kaynaklanırken yüzde 0.2’si ise başta Asya ülkelerinde artan gelir sonucunda ortaya çıkan yeni talepten kaynaklanmaktadır. Son on yılda gıda talebi yüzde 20 oranında artarken, gıda üretebilme yetisi ancak yüzde 8 artmıştır. Aynı trendin devam etmesi durumunda 2050 yılında 9 milyarı geçmesi beklenen dünya nüfusunun gıda gereksinimi, mevcut gıda üretiminin ancak iki kat artması ile karşılanabilecektir.

Gıda talebindeki artışa rağmen sanayileşme, kentleşme vb. faktörler nedeniyle her yıl 30 milyon hektar (İtalya büyüklüğünde) tarım alanı yok olmaktadır. Küresel ısınmanın neden olduğu iklim değişimleri sel ve kuraklık gibi doğa olayların artmasına ve tarımsal üretimin olumsuz etkilenmesine yol açmaktadır. Ayrıca, yenilebilir enerji kaynağı ihtiyacı nedeniyle önemli miktarda tarımsal üretim gıda yerine yakıt merkezli olarak planlanmaya başlanmıştır.
 
 
KÜNYE BİLGİLERİ

Tarımsal Ürünlerin Pazarlanmasında Ticaret Borsalarının Rolü
Mustafa Yağcıoğlu
İzmir Ticaret Borsası
Türü: Tarım, Ekonomi, Dünya Ekonomisi
Yayın Tarihi: Haziran 2012
5 Sayfa
 
Tarımsal Ürünlerin Pazarlanmasında Ticaret Borsalarının Rolü
E-Kitap okumak için tıklayın