Tanrı Parçacığı: Felsefi ve Teolojik Değerlendirmeler

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ
GİRİŞ

CERN’DEKİ DENEYLER VE “TANRI PARÇACIĞI”

“TANRI PARÇACIĞI” TANRININ VARLIĞI VEYA YOKLUĞU HAKKINDA BİR DELİL OLABİLİR Mİ?

“TANRI PARÇACIĞI” VE TANRI’NIN GİZLİLİĞİ ARASINDAKİ ANALOJİ

EVRENİN RASYONEL YAPISI VE İNSAN ZİHNİNİN EVRENİ ANLAMASI

“TANRI PARÇACIĞI”, FİZİĞİN KALAN SORUNLARI VE BİLİMİN SINIRLARI

SONUÇ
KAYNAKÇA

ÖNSÖZ

Son yıllarda hiçbir bilimsel konu kamuoyunda, “Tanrı Parçacığı” (Higgs Bozonu) ve onunla ilgili olarak yürütülen CERN’deki deneyler kadar ilgi uyandırmadı. Bu kitapçıkta, önce, bu parçacığın ne olduğu ve CERN’deki de neler olup bittiği kısaca anlatılacak. Sonra bu parçacığın Tanrı’nın varlığını veya yokluğunu ispat ettiği şeklindeki hatalı yaklaşımlar düzeltilmeye çalışılacak. Ayrıca bu parçacıkla Tanrı’nın gizliliği arasında kurulabilecek analoji ele alınacak. İlaveten, insan zihninin matematiği kullanarak evreni anlamasından nasıl felsefi çıkarımlar yapılabileceğine de değinilecek. Son olarak, bu parçacığın bulunmasıyla fiziğin temel sorunlarının çözülüp çözülmediği ve bilimin sınırlarının ne olduğu incelenecek.
Bütün çalışmalarımda bilimin, felsefenin ve dinin ayrı hakikatleri olamayacağını ve bu alanlar arasına duvarlar örülemeyeceğini göstermeye gayret ediyorum. Bu kitapçık da bu yöndeki çalışmalarımı www.canertaslaman.com internet sitemde bulabileceğiniz gibi, bu siteden bu kitapçıkla ve diğer çalışmalarımla ilgili görüşlerinizi de iletebilirsiniz.

KÜNYE BİLGİLERİ

Tanrı Parçacığı: Felsefi ve Teolojik Değerlendirmeler
Caner Taslaman
İstanbul Yayınevi
1.Baskı 3/2015
64 Sayfa
Türü:Bilim, Din Bilim, Felsefe
ISBN: 9786056441752

Tanrı Parçacığı: Felsefi ve Teolojik Değerlendirmeler
E-kitap okumak için tıklayın